logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

135 Улoгa нaстaвникa и васпитача у прeвeнциjи и прeвaзилaжeњу нaсилнoг пoнaшaњa и кoнфликтних ситуaциja Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404830, 064 8579262
Ауторидр Mирсaдa Џaфeрoвић професор за ужу научну област педагогија и методика наставе на Државном универзитету у Новом Пазару, департман за филозофске науке
Реализаторидр Mирсaдa Џaфeрoвић, професор за ужу научну област педагогија и методика наставе на Државном универзитету у Новом Пазару, департман за филозофске науке; др Eминa Koпaс Вуkaшинoвић, редовни професор Факултетa педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Факултет у Јагодини; др Биљaнa Стojaнoвић, професор за ужу научну област педагогија, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Факултет у Јагодини; Нeвeнa Maлeшeвић, професор разредне наставе, ОШ ''Соња Маринковић'' у Новом Саду
Општи циљевиЕдукација наставног и васпитачког кадра (васпитача, наставника, професора, педагога, психолога, сарадника) о конфликтима (узроцима,врстама и фазама појављивања), као и методи и техникама ненасилне комуникације у циљу њиховог успешног превазилажења.
Специфични циљевиЕдукација наставника, васпитача, професора и стручних сарадника о конфликтима (врстама, фазама,начинима испољавања) и насилном понашању ученика; -Овладавање методом и техникама ненасилне комуникације у циљу адекватног поступања и смањења конфликата у васпитно-образовним установама; Усвајање вештина за примену ЈА порука, асертивних техника и емпатије; Обученсот учесника семинара за правовремену реакцију и интервенцију у конфликтној ситуацији; Обогаћивање постојећих знања о компетенцијама и улогама наставника данашњице.
Теме програмаУлога наставника у школи-некада и сада; Појам конфликта; Фазе развоја конфликта; Кораци за успешно решавање конфликта; Како успешно комуницирати; Конфликти и насиље; Асертивност; Стрес; Медијација и закључци о конфликтима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 2 600,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника је 3 400,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника је 4 400,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара и смештаја реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања