logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

133 Тренинг асертивности – вештине успешне комуникације, превазилажења проблемских ситуација и јачањa самопоуздања Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПријатељи деце Чукарице, Београд, Пожешка 124, Београд
Особа за контактМилица Јовановић, cepakica@gmail.com, 011 2657876, 063 8422174
АуториВерица Гутаљ Живковић, дипломирани психолог, гешталт саветник и сертификовани тренер асертивне комуникације, аутор адаптираног програма и реализатор
РеализаториВерица Гутаљ Живковић, дипломирани психолог, гешталт саветник, сертификовани тренер асертивне комуникације, аутор адаптираног програма и реализатор; Нина Живковић, дипломирани дефектолог, стручни сарадник Центра за позитиван развој деце и омладине - Цепора, реализатор програма; Милица Јовановић, апсолвент књижевности, председник и заступник удружења грађана Пријатељи деце Чукарице, координатор и реализатор програма
Општи циљевиПобољшање компетенције полазника за комуникацију и унапређивање сарадничких односа на свим нивоима (вертикална и хоризонтална комуникација у хијерархији установе) као основа успешне превенције и интервенције проблемских ситуација.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма кретали би се у четири правца: Јјачање личних компетенција полазника (развијање веће осетљивости и разумевање других, али и себе, јачање самопоуздања и самоодговорности, смањење нивоа стреса, подизање прага толеранције на непријатност, превенција сагоревања (burnout)); Унапређивање асертивног понашања (заступање себе уз поштовање другога) кроз развијање комуникацијиских (јасно исказивање својих потреба и захтева, свог мишљења и осећања) и социјалних вештина (толеранција на различитости, адекватније одговарање на захтеве посла); Побољшање способности превенције и интервенције у проблемским ситуацијама; Успешнији трансфер знања.
Теме програмаТеоријске основе асертивности; Стилови комуникације; Асертивна права; Препреке асертивности; Развијање асертивних вештина; Типови асертивне комуникације; Асертивни одговор на манипулацију; Асертивна критика и похвала; Конструктивно решавање конфликата
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена5 000,00 динара Цена укључује: материјал потребан за извођење обуке (штампани материјал, оловке, папир, стикери, фасцикле), сертификате које полазници добијају након успешно завршене обуке, материјал који добијају учесници након обуке (приручник), цд са презентацијом обуке, освежење за време обуке, ручак за време обуке, хонорар аутора и реалзатора програма, трошкове организације обука.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања