logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

132 Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404830, 064 8579262
АуториВесна Мађаров, директор ОШ „Ђура Јакшић“, Зрењанин; Јована Милићев Радишић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Ђура Јакшић“, Зрењанин; Милан Бојанић, просветни саветник, ШУ Зрењанин
РеализаториВесна Мађаров, директор ОШ „Ђура Јакшић“, Зрењанин; Јована Милићев Радишић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Ђура Јакшић“, Зрењанин
Општи циљевиПрихватање сарадње као кључног фактора осигурања квалитета; Откривање нових облика сарадње; Тимски рад и корелација наставних садржаја; Тимско остваривање стандарда квалитета; Побољшање комуникације у установи,
Специфични циљевиПокретање нових облика сарадње у установи; Оспособљавање полазника за тимски рад; Идентификовање индивидуалних могућности за допринос тимском раду; Тренинг малих тимова; Упознавање нових могућности заједничког рада и корелације наставних садржаја; Обука за примену комуникацијских вештина у свакодневном раду,
Теме програмаКорелација наставе и тимски рад; Тимски рад у установи; Значај комуникације за сарадњу и тимски рад у установи; Асертивна комуникација; Асертивна комуникација и тимски рад
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања