logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

130 Сви наши идентитети Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за етику, право и примењену филозофију, Београд, Капетан Мишина 20, Београд
Особа за контактЈелена Ћериман, cerimanj@celap.edu.rs, +38111 26 24 416, 064 2108914
АуториЈелена Ћериман, дипломирани социолог, програмска координаторка Центра за етику, право и примењену филозофију; др Сања Милутиновић Бојанић, извршна директорка Центра за етику, право и примењену филозофију; мр Газела Пудар Драшко, истраживач сарадник, Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитета у Београду; Мелита Ранђеловић, наставник грађанског васпитања и стручни сарадник – педагог, Друга економска школа у Београду (координаторка програма)
Реализаторидр Сања Милутиновић Бојанић, извршна директорка Центра за етику, право и примењену филозофију; Јелена Ћериман, дипломирани социолог, програмска координаторка Центра за етику, право и примењену филозофију; Мелита Ранђеловић, наставник грађанског васпитања и стручни сарадник – педагог, Друга економска школа у Београду (координаторка програма); Ксенија Перишић, дипломирани психолог, психотерапеут, координаторка програма Центра за едукацију и саветовање – Каталиста, Београд; Бојан Тодоровић, дипломирани социолог, сарадник Центра за етику, право и примењену филозофију; Санда Станковић, мастер психолог, асистент на Високој медицинској школи струковних студија „Милутин Миланковић“ у Београду; Ана Буквић, дипломирани психолог, стручна сарадница Аутономног женског центра, Београд и Националне организације за ретке болести Србије; Мирјана Нећак, дипломирани менаџер за односе с јавношћу, сарадница Центра за етику, право и примењену филозофију; Илинка Милетић, професор педагогије и психологије, наставник грађанског васпитања у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника и стручних сарадника за уношење родне перспективе у основно и средње образовање кроз непосредни рад са ученицима и сарадњу са родитељима у раду школе, с циљем даљег развоја правичнијег и одрживијег друштва.
Специфични циљевиЈачање компетенција наставног особља за примену ефикасних метода комуникације с породицом; Стицање знања и развој вештина за примену начела родне равноправности и права на једнаке шансе у раду школе; Стицање знања о скривеном курикулуму у наставним садржајима и развој вештина за његово преиспитивање у раду са ђацима; Преиспитивање стереотипних ставова о родним улогама и родним односима у наставним материјалима; Разумевање потреба и различитих типова васпитних стилова родитеља; Упознавање са начинима на које се родни идентитет пресеца са другим идентитетима и тако доводи до вишеструке дискриминације и искључивања.
Теме програмаРодна равноправност у основном и средњем образовању у Србији; Друштвена конструкција родности; Интегрисање садржаја о родној равноправности у наставни процес; Слика о „мушком“ и „женском“ у наставним садржајима; Школа и породица – партнери у образовању и васпитању деце/младих; Родна равноправност у пракси образовних установа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника12-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 3 500,00 динара. У цену је укључен: радни и потрошни материјал, освежење за учеснике и реализаторе, као и путни трошкови и трошкови смештаја реализатора/ки.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања