logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

13 Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе за стварање позитивне радне атмосфере у учионици Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаOШ „Стеван Сремац”, Београд, Трг ослобођења 3, Борча, Београд
Особа за контактМарина Копиловић, marinakopilovic@yahoo.com, 011 3319123, 063 7708889
АуториМарина Копиловић, професор енглеског језика, ОШ "Стеван Сремац" у Београду; Татјана Тодоровић, професор српског језика, ОШ "Стеван Сремац" у Београду
РеализаториМарина Копиловић, професор енглеског језика, ОШ "Стеван Сремац" у Београду; Татјана Тодоровић, професор српског језика, ОШ "Стеван Сремац" у Београду
Општи циљевиУнапређивање капацитета наставника у основној школи за успешније управљање одељењем кроз планирање наставе и примену метода и техника рада које подразумевају индивидуализовани приступ и доприносе позитивној радној атмосфери у учионици.
Специфични циљевиРазвијање свести о потреби подстицања кооперативних навика у раду и друштвено прихватљивих модела понашања, односно комуникацијских вештина; Стицање знања и вештина о примени метода и техника рада које подразумевају слојевитост развоја различитих аспеката и образовање ученика у целини; Стицање знања и вештина за индивидуализовани приступ у планирању часа кроз избор метода и техника рада прилагођених узрасту, потребама, интересовањима, различитим предзнањима и стиловима учења ученика, где сви могу да учествују и напредују у складу са својим способностима; Оснаживање капацитета наставника за конструктивно решавање проблема дисциплине и типичних педагошких ситуација у школи; Сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја.
Теме програмаЗаједно смо јачи; Час по мери ученика; Како то изгледа у пракси?; Шта нас и даље мучи – педагошке ситуације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 000 динара по учеснику: - трошкови припреме и штампања / копирања радних материјала за учеснике; - трошкови набавке и нарезивања ЦД-ова са комплетним садржајем активности и радним материјалима које учесници могу да користе на часовима; - трошкови набавке бојица, фломастера, лепка, папира (обичан А4 и хамер); - трошкови набавке сертификата; - хонорари за реализаторе.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања