logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

129 Сарадња породице и школе у превенцији вршњачког насиља Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 32 45 385, 064 644 53 78
Ауторидр Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, професор струковних студија у Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу
Реализаторидр Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, професор струковних студија у Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу; мр Весна Краварушић, магистар педагошких наука, предавач струковних студија у Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу; Зденка Миливојевић, мср образовне политике, наставник разредне наставе у ОШ "Митрополит Михаило" Сокобања; Наташа Вуковић, мср технике и информатике за електронско учење, наставник техничког и информатике и помоћник директора у ОШ "4.краљевачки батаљон"; Ивана Благојевић, мср образовне политике, наставник разредне наставе у ОШ "Страхиња Поповић" Дворане (Крушевац)
Општи циљевиДопринос смањењу вршњачког насиља, кроз унапређивање компетенција наставника за сарадњу са породицом у области превенције вршњачког насиља.
Специфични циљевиСагледавање проблема вршњачког насиља и фактора који могу бити оквир за развијање механизама инхибиције вршњачког насиља; Утврђивање ризичних и заштитних фактора првенције у породичном и школском систему; Анализа могућности унапређивања превентивног деловања у микросистемским окружењима - породици и школи; Сагледавање могућности за унапређивање сарадње породице и школе у области превенције вршњачког насиља; Извођење практичних импликација за партнерско деловање породице и школе у превенцији вршњачког насиља; Израда могућег акционог плана партнерског деловања породице и школе у области превенције вршњачког насиља.
Теме програмаПреглед теоријских и практичних сазнања о вршњачком насиљу; Породица као фактор превенције вршњачког насиља; Сарадња породице и школе у функцији превенције вршњачког насиља; Могућности унапређивања сарадње у превенцији вршњачког насиља; Партнерско деловање породице и школе у превенцији вршњачког насиља.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 800 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања