logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

128 Саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Београд, Борчанска 5, Земун, Београд
Особа за контактДанијела Радојевић, parojcicsaska@yahoo.com, 011 3165684, 064 1949224
АуториДанијела Радојевић, психотерапеут, едукатор психодрамске психотерапије, специјални педагог, Центар за реедукацију емоција и понашања, "Тврђава"; Наташа Веселиновић, психотерапеут, едукатор психодрамске психотерапије, специјални педагог, Центар за реедукацију емоција и понашања, "Тврђава"; Светомир Бојанин, неуропсихијатар за децу и омладину, Центар за реедукацију емоција и понашања, "Тврђава"
РеализаториДанијела Радојевић, психотерапеут, едукатор психодрамске психотерапије, специјални педагог, Центар за реедукацију емоција и понашања, "Тврђава"; Наташа Веселиновић, психотерапеут, едукатор психодрамске психотерапије, специјални педагог, Центар за реедукацију емоција и понашања, "Тврђава"; Светомир Бојанин, неуропсихијатар за децу и омладину, Центар за реедукацију емоција и понашања, "Тврђава"
Општи циљевиОспособљавање за групни и индивидулни саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима.
Специфични циљевиОбука стручних сарадника и наставника (одељенских старешина) за рад на превенцији и третману психолошких проблема, поремећаја у понашању деце и омладине, решавању конфликтних ситуација; Подизање стручног нивоа и ефикасности стручњака (стручних сарадника, одељенских старешина, васпитача) у школама, дневним боравцима, домовима кроз развијање комуникацијских вештина, разумевања и уважавања различитих позиција свих релевантних учесника у животу школе.
Теме програмаРазвој идеја о саветовању; Развојне карактеристике личности деце и адолесцената; Улоге у саветодавном процесу; Методе и технике развијања толеранције, разумевања позиције другог; Проблеми саветовања у школи; Саветодавни рад са родитељима; Основе саветодавног поступка; Сазнајни процес и свет нагона и осећајности у предпубертетном, пубертету и адолесцентном добу; Индивидуални саветодавни рад са децом у школској средини; Проблеми адолесцената и индивидулани саветодавни рад; Специфичност рада са жртвама насиља и превенција насиља и рад са учесницима насилничког понашања; Групно и индивидуално саветовање; Концепти саветовања; Рад у одељенској заједници:социометрија; Специфичности, предности и недостаци саветодавног рада у групи на актуелним темама предпубертетног, пубертетног и адолесцентног доба
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 4 000 дин и обухвата хонораре за предаваче, радни материјал, сертификат.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања