logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

127 Родитељи – подршка деци за доношење одлуке о избору школе и занимања Компетенцијa: K4
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар Инвентива, Београд, Нушићева 12/14, Београд
Особа за контактМарина Остојоћ, marinaostojic@live.com, 011 3235377, 063445088
АуториВесна Станојевић, наставник српског језика, ОШ "Чега", Ниш; Соња Ђорђевић Петровић, наставник српског језика, ОШ "Сретен Младеновић Мика", Ниш; Слађана Голубовић, стручни сарадник - психолог, ОШ "Сретен Младеновић Мика", Ниш
РеализаториВесна Станојевић, наставник српског језика, ОШ "Чегар", Ниш; Соња Ђорђевић Петровић, наставник српског језика, ОШ "Сретен Младеновић Мика", Ниш; Ана Живковић, наставник енглеског језика, ОШ "Чегар", Ниш; Данијела Максимовић, наставник историје, ОШ "Чегар", Ниш
Општи циљевиУнапређeње квалитета професионалне оријентације ученика остваривањем партнерских односа са родитељима.
Специфични циљевиУнапређeње компетенција наставника за:развијање партнерског и сарадничког односа са родитељима у процесу професиналне оријентације; Разумевање механизама утицаја родитеља на пољу професионалне оријентације; Рад са родитељима на пружању подршке деци; Планирање рада са родитељима.
Теме програмаПО сагледана кроз троугао везе ученик - родитељ – наставник; Обрасци понашања родитеља на пољу професионалне оријентације; Родитељи и наставници заједно у процесу подршке деци у професионалној оријентацији; Савремени свет рада и кључне компетенције; Планирање укључивања родитеља у оквиру подршке ученицима у ПО; Праћење реализације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена36 000,00 динара за групу од 30 учесника.Цена обухвата рад водитеља, материјал за рад на семинару, прилоге за учеснике и издавање сертификата учесницима.У цену нису урачунати трошкови пута и смештаја за водитеље или учеснике, као ни трошкови исхране и освежења за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања