logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

126 Развој самопоуздања и вештина комуникације Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПета београдска гимназија, Београд, Илије Гарашанина 24, Београд
Особа за контактБорка Поповић, borka.popovic@vbeogradska.edu.rs, 3236 367, 062 295 213
АуториРајка Тодоровић Пушица, стручни сардник педагог, Пета београдска гимназија, Београд; Радмила Симијоновић, стручни сардник психолог, Друга економска школа, Београд; Борка Поповић, професор енглеског језика, Пета београдска гимназија, Београд
РеализаториРајка Тодоровић Пушица, стручни сардник педагог, Пета београдска гимназија, Београд; Радмила Симијоновић, стручни сардник психолог, Друга економска школа, Београд; Борка Поповић, професор енглеског језика, Пета београдска гимназија, Београд
Општи циљевиСтицање знања о техникама успешне комуникације, подстицање развоја социјалних компетенција и сопствених капацитета за сарадњу.
Специфични циљевиРазумевање и прихватање асертивних права, редуковање пасивног и агресивног у корист асертивног понашања, развијање емпатије и толеранције на непријатност.
Теме програмаПојам асертивности; Асертивна права и асертивне дозволе; Животна уверења и улоге које нас спречавају да се понашамо асертивно; Типови асертивне комуникације; Манипулација и технике за избегавање манипулације; Асертивна критика – упућивање и прихватање; Упућивање и прихватање похвале. Самопохвала
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 200,00 (нето износ) Радни материјал за учеснике семинара, израда сертификата, хонорар аутора односно реализатора, хонорар координатора
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања