logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

125 Рад са тешким родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 011 3232961, 063 275236
АуториКатарина Станић, психолог у Машинској школи „Радоје Дакић“, Београд; Катарина Крстић, специјалиста за селекцију и регрутацију, банка Интеза, људски ресурси, Београд
РеализаториКатарина Станић, психолог у Машинској школи „Радоје Дакић“, Београд; Катарина Крстић, специјалиста за селекцију и регрутацију, банка Интеза, људски ресурси, Београд
Општи циљевиУнапређење знања и вештина учитеља, наставника, стручних сарадника и менаџмента школе за сарадњу са родитељима који показују тенденцију да отежавају или избегавају сарадњу са школом.
Специфични циљевиСтицање знања о основним типовима "тешких родитеља"; Разумевање понашања „тешких родитеља“; Унапређивање знања о томе како (Не)Контрола расположења утиче на рад са родитељима; Обука наставника о начинима за превазилажење непријатних осећања; Унапређење знања о стресу; Овладавање техникама за редуковање негативног стреса; Унапређење знања и вештина у раду са пасивним родитељима; Унапређење знања и вештина у раду са пасивно- агресивним родитељима; Унапређење знања и вештина у раду са агресивним родитељима; Унапређење знања и вештина у раду са манипулативним родитељима; Овладавање вештинама и начинима за излазак из расправе тако да обе стране буду победници; Стицање знања о давању повратне информације тешким родитељима.
Теме програмаКо су „тешки родитељи“; Разумевање понашања „тешких родитеља“ и његових ефеката, Не(контрола) расположења у раду са родитељима; Како људи излазе на крај са непријатним осећањима; Стрес; Рад са пасивним родитељима; Рад са пасивно агресивним родитењима; Рад са агресивним родитељима; Рад са манипулативним родитељима; Давање повратне информације родитељима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 400 динара по учеснику и укључује надокнаду предавачима са припадајућим порезима и доприносима, организацији која подржава и организује семинар, штампани и радни материјал, ЦД са презентацијама, сертификат и порез.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања