logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

124 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика Компетенцијa: K4
Приоритети: 2
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Београд, Теразије 26, Београд
Особа за контактЈелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 011 3067783, 066/801-32-46
АуториМаја Врачар, стручни сарадник-педагог, Зуботехничка школа, Београд; Биљана Радосављевић, директор - педагог, ОШ "Мирослав Антић", Београд; Биљана Михаиловић, стручни сарадник-психолог, ОШ "Јован Ристић", Београд; Гордана Миловановић, стручни сарадник-педагог, Економска школа Ваљево, Ваљево
РеализаториГордана Миловановић, стручни сарадник-педагог, Економска школа Ваљево, Ваљево; Александра Бер Божић, директор - педагог, Медицинска школа "7.април", Нови Сад; Ирена Мучибабић, стручни сарадник-педагог, ОШ 22. октобар", Београд; Бојана Стојановић, секретар - педагог, Педагошко друштво Србије, Београд; Јасмина Николић, просветни саветник - психолог, Школска управа Београд
Општи циљевиУнапређење рада и јачање капацитета стручних сарадника (педагога-психолога) у школама и домовима ученика.
Специфични циљевиУпознавање стручних сарадника са начинима јачања њихове професионалне улоге у школама односно домовима ученика; Обука стручних сарадника за самовредновање сопствене праксе; Развијање свести о неопходности континуираног професионалног развоја стручних сарадника; Развој професионалних комптенеција, успостављање стандарда струке у погледу обављања послова, вођења документације.
Теме програмаОпшти принципи за професионалност у раду стручних сарадника; Значај и улога педагога/психолога кроз области рада стручних сарадника у школама односно домовима ученика; Документација и евиденција о раду стручних сарадника
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 2 600,00 и укључује: Похађање семинара; Стручну подршку у току реализације и припреме за примену идеја са семинара у пракси; Радни материјал (фотокопирани и електронски на ЦД-у); Хонорар за реализаторе и ауторе; Сертификате и вођење базе података о учесницима семинара. Путне трошкове и смештај за два водитеља уколико се семинар организује ван места пребивалишта реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања