logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

123 Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Београд, Теразије 26, Београд
Особа за контактЈелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 011 3067783, 066/801-32-46
АуториMaja Врачар
Реализаторидр Слађана Анђелковић; Гордана Миловановић; Весна Петровић Урошевић; Маја Врачар; Бисерка Светозаревић;
Општи циљевиПобољшање сарадње родитеља и школе кроз професионализацију компетенција одељењског старешине у раду са родитељима.
Специфични циљевиУпознавање циљне групе семинара са основним правилима и стратегијама успешне комуникације на релацији одељењски старешина- ученик - родитељ; Обука одељењских старешина за примену нових облика и садржаја рада и овладавање радионичарским начином рада једним од савремених облика рада са родитељима; Сензибилизација одељењских старешина за рад са родитељима на пољу превентиве која ће се директно одразити на положај ученика у школи; Обука одељењских старешина и наставника за планирање сарадње са родитељима као значјаног сегмента превентивног деловања.
Теме програмаЗначај и улога одељенског старешине у савременој школи кроз сарадњу са родитељима; Облици и садржаји рада са родитељима; Вештине визуализације, презентације и водитељства на родитељским састанцима; Педагошка радионица као облик наставног рада; Вербална и невербална комуникација у контексту сарадње родитељ-одељењски старешина- ученик; Подршка и оснаживање одељењских старешина у радионичарском раду; Вођење документације одељењског стaрешине о сарадњи са родитељима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (18 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна котизација би износила 4 000,00 динара. Цена укључује: Похађање семинара; Стручну подршку у току реализације и припреме за примену идеја са семинара у пракси; Радни материјал (фотокопирани и електронски ЦД); Хонорар за реализаторе и ауторе; Штампање и дистрибуцију сертификата, вођење базе података о учесницима семинара. Путне трошкове и смештај за два водитеља уколико се семинар организује изван места пребивалишта аутора и водитеља.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања