logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

122 Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаТаргет - Центар за превенцију девијантног понашања код младих, Нови Сад, Јанка Чмелика 37а, Нови Сад
Особа за контактБиљана Кикић Грујић, biljanagrujic@sbb.rs, 021 6402419, 063 528601
АуториБиљана Кикић Грујић, главни координатор програма за спречавање насиља Центра за превенцију девијантног понашања код младих, Нови Сад; Сања Неговановић, психолог, координатор Центра за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет" Нови Сад; Тања Рајачић, васпитач, Предшколска установа Нови Сад; доц. др Драгана Ћорић, доктор правних наука, Правни факултет Нови Сад
РеализаториБиљана Кикић Грујић, главни координатор програма за спречавање насиља Центра за превенцију девијантног понашања код младих, Нови Сад; Тања Рајачић, васпитач, Предшколска установа Нови Сад; доц. др Драгана Ћорић, доктор правних наука, Правни факултет Нови Сад
Општи циљевиИнформише просветне раднике о појму електронског насиља; Развијање знања и вештина о врстама, начинима и последицама насиља над децом и насиља међу децом путем интернета.
Специфични циљевиРазвијање знања и вештина код просветних радника о појму и врсти електронског насиља над децом и међу децом; Упознаје их са облицима насиља над децом и међу децом као што су: педофилија путем интернета, вршњачко насиље, дечија порнографија, злоупотреба друштвених мрежа, злоупотреба личних података, злоупотреба фотографија, секте на интернету, трговина људима/децом путем интернета и приступ недозвољеном и штетном садржају; Посебан акценат се ставља на последице насиља над децом и међу децом, препознавање и процедуру поступања просветних радника; Подизање свести код просветних радника о важности проактивног приступа теми са ученицима и родитељима.
Теме програмаУлога појединих система у заштити деце од злостављања и занемаривања; Улога појединих система заштите, препознавање и реаговање; Препознавање и реаговање у случајевима насиља; Насиље и злостављање деце у стварном свету; Насиље и злостављање деце у виртуелном свету; Препознавање и реаговање у случајевима насиља и злостављања децу у виртуелном свету; Врсте насиља над децом и међу децом на интернету
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНе практикујемо да радимо цену по учеснику већ за групу. Максимална цена за групу је 105 000,00 динара/ по учеснику 3 500,00 динара. Цена обухвата: трошкове изнајмљивања простора, ауторске хонораре аутора, реализатора и координатора програма, путне трошкове и смештај аутора и реализатора програма, материјалне трошкове (штампани материјали и приручна опрема за демонстарције). У цену није урачунато освежење и ручак за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања