logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

121 Оснаживање наставника за васпитни рад Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Немањина 52, Ужице
Особа за контактМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031 512 580, 062 80 867 51
Ауторидр Жана Бојовић, професор, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Кагујевцу; др Јасна Максимовић, прфесор, Учитељски факултет у Ужицу, Униерзитет у Крагујевцу; Радица Благојевић Радовновић, психолог ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно; Гордана Томоњић, педагог ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно
РеализаториРадица Благојевић Радовновић, психолог, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно; Гордана Томоњић, педагог, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно
Општи циљевиПовећање компетенције наставника за превенцију и решавање васпитних проблема у складу са ЗОСОВ.
Специфични циљевиПовећање знања о Законској регулативе васпитног рада са ученицима и родитељима; Обогаћивање знања настваника о моделима превентивног васпитног рада; Развијање вештина потребних за светодавни и инструктивни рад и коришћење језика позитивне дисциплине; Познавање како незадовољене потребе учениика утичу на понашање у школи; Овладавање вештинама коришћења стратегија у васпитном раду; Стицање вештина за партнерску сарадњу са родитељима у решавању проблема; Овладавање вештинама решавања васпитних проблема.
Теме програмаВаспитни рад, врсте и чиниоци; Законска регулатива васпитног рада са ученицима; Превентивни и интервентни васпитни рад; Модел наставника и васпитни стилови у раду; Како бити успешан у саветодавном и иструктивном раду; Дисциплина, самодисциплина и коришћење језика ,,позитивне дисциплине“; Стратегије у васпитном раду; Родитељи као партнери у решавању проблема; Кораци у решавању васпитих проблема.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања