logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

120 Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију - базични Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар Инвентива, Београд, Нушићева 12/14, Београд
Особа за контактМарина Остојоћ, marinaostojic@live.com, 011 3235377, 063 445088
Ауторимр спец. Станислава Видовић, магистар психологије, специјалиста породичне медијације, виша пројектна менаџерка, национална координаторка за Србију, ГИЗ; мр спец. Милена Голић Ружић, координатор Програма информисања, истраживања и образовања, Центра за права детета у Београду; мр спец. Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка ГИЗ пројекта “Професионална оријентација у Србији”
Реализаторимр спец. Станислава Видовић, магистар психологије, специјалиста породичне медијације, виша пројектна менаџерка, национална координаторка за Србију, ГИЗ; мр спец. Милена Голић, специјалиста из области медијације, Центар за права детета, Београд; Марина Остојић, педагог, ОШ «Коле Рашић» Ниш; Валерија Живковић, психолог, ОШ «Рада Миљковић», Јагодина; Бисерка Светозаревић, педагог, Средња школа ”Прокоповић” Ниш; Даница Белић, педагог, пројектна менаџерка, ГИЗ; Станка Жица, педагог, ОШ «Милена Павловић Барили», Београд; Татјана Рајић, професор социологије, Центар за социјални рад Пожаревац; Биљана Игњатовић, специјални педагог, Центар за социјални рад Пожаревац; Весна Краварушић, предавач струковних студија, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац; Верица Грбић, педагог, Дом ученика средњих школа “Бранково коло” Нови Сад; Едита Сакали, педагог, ОШ ,,Братство јединство“ Сомбор; Радмила Симијоновић, стручни сарадник - психолог, Друга економска школа, Београд, Основна школа "Никола Тесла“ Београд; Драгана Бјелајац Станковић, наставник српског језика и књижевности, Грађевинска техничка школа Београд, Друга економска школа, Београд; Маја Светозаревић, психолог, Медицинска школа”Др Миленко Хаџић” Ниш
Општи циљевиКомпетенције професионалаца су унапређене да кроз примену модела медијације подржавају запослене у образовно-васпитној установи, ученике и младе за ненасилно решавање сукоба и да изграде системску мрежу подршке за примену медијације.
Специфични циљевиПрофесионалци су подржани да: Разумеју улогу наставника у креирању подстицајног и безбедног окружења; Раде на превенцији, трансформацији и управљању сукобима и примене медијацију као модел ненасилног решавања сукоба; Креирају педагошке ситуације и активности којима оснажују ученике да науче медијацију и да је примене у ненасилном решавању сукоба између вршњака; Унапреде међусобне односе, атмосферу у школској средини и компетенције комуникације професионалаца и ученика; Умреже професионалаце и вршњаке и шире идеје медијације као модела ненасилног решавања сукоба у школама и животним ситуацијама; Креирају и примењују школска докумената и закон кроз медијацију у заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у пракси.
Теме програмаУвод у медијацију; Увод у ненасилну комуникацију; Вежбање емпатије; Језик позитивне акције - Умемо ли да слушамо; Конструктивно превазилажење беса; Конфликт - фазе развоја, стилови понашања и исходи; Медијатор на делу; Медијација у пракси; Медијација – вежбање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је: 86 000 дин. Спецификација: надокнада предавачима по дану 13 000 дин. бруто са порезима, Центар Инвентива по организованом семинару 5 000 дин., Радни материјал: Приручник за водитеље радионица из области образовања за вештине медијације «Од свађе слађе», групе аутора, и радни материјали и прилози за учеснике: 3 000 дин. Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања