logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

119 Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Ђуре Јакшића 19, Шабац
Особа за контактБожидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015 341 578, 065 20 11 646
Ауторимр Божидар Топаловић, педагог у пензији, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац; Биљана Ерцеговчевић, дипл.школски психолог-педагог, дипл.гешталт психотерапеут, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац; Катарина Јовановић, дипл.психолог и породични саветник, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Реализаторимр Божидар Топаловић, педагог у пензији, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац; Биљана Ерцеговчевић, дипл.школски психолог-педагог, дипл.гешталт психотерапеут, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац
Општи циљевиОснаживање професионалних компетенција наставника за конструктивно решавање конфликата ученика и за рад на превенцији насиља у школи.
Специфични циљевиСтварање реалних услова за појачан утицај одељењских старешина на ученике у области превенције насиља и решавања конфликата у школи; Превентивно деловање од.старешина корз оснаживање ученика за прихватање ненасилних модела комуникације и за њихово ангажовање на посредовању као начину конструктивног решавања конфликтних ситуација.
Теме програмаКонфликти у мојој школи; Како реагујемо на конфликте и како их решавамо; Посредовање; Реалне конфликтне ситуације.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто износ од 2 000,00 дин. за групу од 30 учесника, плус део укупних путних трошкова који се обрачунавају по обрасцу 10 л. МБ98/100 км. За удаљености веће од два сата вожње од Шапца, наручилац обезбеђује преноћиште за екипу Удружења. Спецификација: трошкови материјала за рад са учесницима, едукативног материјала у ел. форми, издавања уверења и остали материјални и нематеријални трошкови које Удружење има при реализацији конкретног програма обуке ангажовањем свог тима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања