logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

118 Обука за рад у тиму Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404830, 064 8579262
АуториЈадранка Лукић, стручни сарадник - психолог, руководилац педагошке јединице, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад; Сања Матијевић Буњевчев, стручни сарадник – психолог, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад; Мина Панић, стручни сарадник – педагог, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад
РеализаториЈадранка Лукић, стручни сарадник - психолог, руководилац педагошке јединице, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад; Сања Матијевић Буњевчев, стручни сарадник – психолог, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад; Мина Панић, стручни сарадник – педагог, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад
Општи циљевиПодизање професионалних и личних компетенција запослених у образовању за квалитетан рад у тиму.
Специфични циљевиСтицање знања о специфичностима тимског рада и формирање свести о потреби стварања тимова; Упознавање и развијање вештина комуникације које могу унапредити тимски рад; Истицање значаја утицаја емоција на понашање и упознавање са вештинама контроле емоција; Упознавање са стратегијама решавања проблема у тимском раду; Оспособљавање за препознавање различитих улога у тиму и вођење документације.
Теме програмаТема: Значај и специфичности тимског рада. Време трајања: 75 минута. Садржај: - Увод у обуку Активности реализатора: Представљање, представљање програма, дефинисање правила рада у току обуке и наглашавање значаја постављања правила рада у тимском раду кроз радионичарски облик рада. Активности учесника: Представљање (игра ледоломац, израда беџева), дефинисање правила рада у току обуке кроз радионичарски облик рада. Време: 30 минута. Радни материјал: Агенда семинара, фломастери, папир у боји, лепљива трака, чиоде. Садржај:Самопроцена знања и искуства. Активности реализатора: Давање инструкције за реализацију вежбе (вежба “четири ћошка”), уопштавање одговора учесника. Активности учесника: реализација вежбе «четири ћошка». Време: 20 минута. Радни материјал: Хамер папир. Садржај: Начини формирања тимова, Могућности које рад у тиму носи, Фазе у развоју тима Активности реализатора: Преношење садржаја путем Power point презентације. Активности учесника: Праћење презентације. Време: 25 минута. Радни материјал: Power point презентација. Тема: Комуникацијске вештине Време трајања: 135 минута. Садржај:Утицај емоција на понашање. Активности реализатора: Давање инструкције за реализацију активности у малим групама (roll play), теоријско разматрање, усмеравање дискусије. Активности учесника: Учествовање у уводној активности, реализација активности у малим групама (roll play), праћење излагања водитеља, учешће у дискусији Време: 45 минута. Радни материјал: Штампани материјал са ситуацијама за реализацију roll play-а, хамер папир. Пауза: 15 минута. Садржај: Комуникацијске компоненте. Активности реализатора: Давање упутства и увођење у уводну активност (игра “Пронађи пара”), теоријско разматрање, давање инструкције за реализацију активности у малим групама, усмеравање дискусије, давање инструкције за вежбу у пару, стварање услова за лични рад. Активности учесника: Учешће у уводној активности, праћење излагања водитеља, рад у малим групама, учешће у дискусији, учешће у вежби у пару, лични рад. Време: 45 минута. Радни материјал: Хамер папир, штампани материјал са карактеристикама комуникацијских компоненти, папир и оловке. Садржај: Базични модели асертивне комуникације. Активности реализатора: Теоријски увод водитеља, давање инструкције за рад у малим групама, усмеравање дискусије и изношење закључака. Активности учесника: Праћење излагања водитеља, рад у малим групама, учешће у дискусији. Време: 30 минута. Радни материјал: Флип чарт папир, папири и оловке. Тема: „Ми као тим“ Време трајања: 140 минута. Садржај: Улоге у тиму, руковођење радом тима. Активности реализатора: Преношење садржаја путем Power point презентације, представљање теста за самопроцену склоности за одређену улогу, давање инструкције за попуњавање теста, теоријско представљање улога у тиму. Активности учесника: Праћење излагања водитеља, попуњавање теста. Време: 45 минута. Радни материјал: Power point презентација, примерак теста за сваког учесника. Пауза: 30 минута. Садржај: Документација која прати рад тима. Активности реализатора: Давање упутства и увођење у уводну активност за подстицање позитивне атмосфере (игра “Леви град”), преношење садржаја путем Power point презентације. Активности учесника: Учешће у уводној активности, праћење презентације. Време: 15 минута. Радни материјал: Power point презентација. Садржај: Формирање тима и рад на задату тему. Активности реализатора: Давање задатка за рад у малим групама, праћење и усмеравање рада, пружање подршке. Активности учесника: Реализација задатка умалим групама. Време: 50 минута. Радни материјал: Штампани материјал са елементима плана рада тима, штампани материјал са усмерењима за реализацију задатка у малим групама (тема задатка, делокруг рада тима, услови за реализацију задатка и презентацију продукта). Тема: Проблеми у раду тима. Време трајања: 130 минута. Садржај: Идентификовање проблема у раду тима. Активности реализатора: Давање задатка за рад у малим групама. Активности учесника: Реализација задатка у малим групама. Време: 20 минута. Радни материјал: Хамер папири. Садржај:Статегије у превазилажењу проблема. Активности реализатора: Преношење садржаја путем Power point презентације. Активности учесника: Праћење презентације. Време: 20 минута. Радни материјал: Power point презентација. Пауза: 15 минута. Садржај: Решавање проблема у раду тима. Активности реализатора: Давање задатка за рад у малим групама (примена “методе станица”), усмеравање дискусије, уопштавање закључака. Активности учесника: Реализација задатка у малим групама, презентовање продукта, учешће у дискусији. Време: 40 минута Радни материјал: Хамер папири. Садржај: Продукти тимског рада. Активности реализатора: Праћење презентација учесника, усмеравање дискусије, изношење закључака о повезаности добијених продуката са активностима тимова у пракси, давање упутства за завршну активност (игра “Лепеза позитивних мисли”). Активности учесника: Презентација продуката до којих су полазници дошли приликом реализације задатка – формирање тимова, рад на задату тему, учешће у дискусији, праћење излагања водитеља, учешће у завршној активности. Време: 35 минута. Радни материјал: Продукти рада полазника у малим групама, папир и оловке. Коришћена литература: „Емоционална интелигенција“, Данијел Големан, Геопоетика, 1997; „Комуникологија“, Зорица Томић, Чигоја, 1997; „Емоције“, Зоран Миливојевић, Прометеј, 1993; “Тимски рад у васпитној пракси“ (Приручник за обуку васпитача), Татјана Павловски, Драгана Павловић Бренеселовић; Литература са Модуларног менторског тренинга „Рад са тешким људима и асертивна комуникација“, аутора др Катарине Миладиновић
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања