logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

117 Наставник/васпитач као медијатор Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаДом ученика Средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16, Београд
Особа за контактАна Станковић, anastankovic21@yahoo.com, 011 2464412, 060 4969276
АуториАна Станковић, васпитач у дому ученика, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Слађана Пријић Сладић, васпитач у дому ученика, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Мирослава Стевановић, професор енглеског језика, Средња техничка ПТТ школа, Београд
РеализаториАна Станковић, васпитач у дому ученика, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Слађана Пријић Сладић, васпитач у дому ученика, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Мирослава Стевановић, професор енглеског језика, Средња техничка ПТТ школа, Београд
Општи циљевиОспособљавање професионалаца за рад са ученицима за примену модела медијације у ненасилном решавању сукоба; Ширење идеје медијације као модела ненасилног решавања сукоба; Умрежавање професионалаца оспособљених за вођење процеса медијације.
Специфични циљевиСтицање и проширивање знања и вештина за решавање конфликата путем медијације као алтернативног начина решавања конфликата; Стицање знања о природи, врстама, узроцима и стиловима решавања конфликата; Оспособљавање за технике активног слушања, асертивне комуникације, децентрације; Унапређење комуникацијских вештина у школској/домској средини; Упознавање са основним принципима и фазама медијације; Овладавање вештинама за процес вођења медијације; Улога медијатора у процесу медијације; Указивање на замке и тешкоће које се могу јавити у процесу медијације;
Теме програмаНазив теме- Конфликти и шта са њима? Садржај - Појам, врсте и узроци конфликата; Активности - Водитељи замоле учеснике да се сете конфликта у коме су учествовали, да испричају каква је била њихова реакција на конфликт и како се конфликт разрешио. Затим водитељ детаљније разговара са учесницима и објашњава им шта су конфликти, како настају и како их најбезболније решити упознајући их са стиловима решавања истих. Време предвиђено за активност - 120 минута. Радни материјал за учеснике - "Укратко о конфликтима" Назив теме - Како да говоримо и слушамо? Садржај - Комуникацијске вештине потребне за медијацију (активно слушање, децентрација, асертивност, позитивне поруке). Активности - Водитељ кроз предавање и презентацију упознаје учеснике са комуникацијским вештинама важним за процес, а затим се путем вежбе "Бити саслушан и слушати друге" обрађује ова тема. Учесници се поделе у парове и причају о себи, а затим парови дискутују како су се осећали када су били саслушани и да ли се десило нешто што је слушалац урадио због чега је изгледало као да не слуша. Цела група даје допринос попуњавању две колоне на табли - какво је искуство када смо саслушани, а какво када нисмо. Време предвиђено за активност - 90 минута. Радни материјал за учеснике - "Како успешно комуницирати", материјал за вежбу "Бити саслушан и слушати друге". Назив теме - Медијација као алтернативни начин решавања сукоба Садржај - Основни принципи медијације, фазе медијације (увод, излагање проблема, осмишљавање решења, договор, грађење споразума) Активности - Водитељ упознаје учеснике са основним принципима, карактеристикама и корацима медијације, добитима оваквог начина решавања конфликата. Потом водитељи поделе улоге у оквиру радионице и на практичном примеру показују како изгледа процес медијације. Време предвиђено за активност - 120 минута Радни материјал за учеснике - Уводна реч медијатора, детаљан приказ фаза медијације. Назив теме - Добар медијатор - мит или чињеница? Садржај - Основни принципи понашања медијатора (поверљивост, неутралност, разумевање ситуације и људи, флексибилност, уравнотеженост, одсуство давања готових решења и предлога), отежавајуће околности медијације и како их избећи Активности - Водитељ упознаје учеснике са особинама које би требало да поседује добар медијатор и указује на грешке и замке које треба имати у виду приликом примене медијације. Затим следи симулација процеса медијације. Водитељи поделе учеснике у групе и дају им задатак да одаберу конфликт који се може решити медијацијом. У свакој групи постоје стране у сукобу и медијатор. Групе имају на располагању 15 минута да осмисле позиције, евентуалне потребе и припреме се за улогу. Потом групе презентују симулације медијације. Време предвиђено за активност - 120 минута Радни материјал за учеснике - Текст "Особине доброг медијатора". Назив теме - Завршна реч Садржај - Утисци и коментари везани за ситуације у којима је могуће применити медијацију. Активности - Учесници и водитељи сумирају утиске о приказаним симулацијама медијације. Време предвиђено за активност - 30 минута Радни материјал за учеснике - није потребан материјал. Коришћена литература - Либман, Хрнчић, Приручник за специјалистичку обуку у вештинама медијације између оштећеног и малолетног учиниоца, Центар за медијацију, Београд, 2007; Видовић, Радовановић, Спремно у сукобе, Београд, 2004; Видовић, Солић, Радовановић, Откључај толеранцију, Београд, 2005; Џамоња Игњатовић, Жегарац, Медијација - концепти и контексти, Београд, 2006; Група аутора, Васпитни рад у домовима ученика средњих школа републике Србије - зборник радова, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002; Група аутора, Вршњачка медијација - од свађе слађе (Приручник за водитеље радионица из области образовања за вештине медијације), Немачка организација за техничку сарадњу ГТЗ, Београд, 2006;
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара је 1 500,00 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари за водитеље, материјали за учеснике и трошкови организатора програма.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања