logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

116 Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391599
Ауторимр Мира Јовановић, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац; мр Данијела Обрадовић, стручни сарадник психолог, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево
Реализаторимр Мира Јовановић, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац; мр Данијела Обрадовић, стручни сарадник психолог, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево
Општи циљевиУнапређење знања наставника о значају заштите деце од вршњачког насиља и стварање подстицајне школске климе за развој ученика.
Специфични циљевиСтицање знања наставника о вршњачком насиљу, унапређење вештина наставника за превенцију вршњачког насиља и креирање повољне школске климе у разреду .
Теме програмаПРВИ ДАН (10 мин.): Пријављивање учесника и отварање семинара; (15 мин.):Увод у програм обуке :- циљеви семинара, програм, исходи, начин и правила рада Представљање учесника (30 мин.):Уводна игра „Мој пут до овде“ (35 мин.):Увид у очекивања учесника кроз игру „Дрво очекивања“ Теме (10 мин.):Појмовна одређења Насиља (водитељ пленарно-појмовна одређења насиља ) Полазници посматрају видео - презентацију уз детаљно усмено образложење реализатора (45 мин.):Радионица: Разумевање разлике између конфликата и насиља (групни рад; задатак: анализа тврдње добијене на картици са конфликтним или насилним ситуацијама; дискусија) (50 мин.)::Јесте насиље, није насиље Полазници посматрају видео - презентацију уз детаљно усмено образложење реализатора Облик рада: рад у пару (15 мин.: Преглед новијих истраживања педагошке климе значајних за школску праксу (водитељ пленарно, ппт презентацијa уз детаљно усмено образложење реализатора) (10 мин.):Култура мира у школи; Метод рада: активно предавање (40 мин.):Радионица: Чаробни штапић Метод рада: интерактивна радионица по сценарију из приручника Стоп вршњачком насиљу (40 мин.):Приказ основних резултата истраживања Педагошка клима као фактор саморазвоја ученика (Јовановић, 2010) и поређење са ставовима о факторима педагошке климе учесника семинара (30 мин.):Наставник као креатор повољне разредне климе, Метод рада: активно предавање (30 мин.):Фактори повољне разредне климе; Полазници посматрају видео-презентацију уз детаљно усмено образложење реализатора (45 мин.):Радионица: Мапа школе - безбедно или опасно Метод рада: интерактивна радионица по сценарију из приручника Стоп вршњачком насиљу; ДРУГИ ДАН (15 мин): Јутарње отварање и преглед дана Теме (40 мин.):Радионица: Вршњачко насиље уз коришћење нових технологија Метод рада: интерактивна радионица по сценарију из приручника Стоп вршњачком насиљу (25 мин.):Cyber bullyng, Метод рада: активно предавање уз ппт презентацију (25 мин.):Оспособљавање ученика за само-заштиту приватности и личне безбедности (50 мин.):Радионица: Ако се смејеш, део си тога Метод рада: интерактивна радионица по сценарију из приручника Стоп вршњачком насиљу (40 мин.):Модули плана едукације за реализацију програма превенције вршњачког насиља у школи, полазници посматрају видео-презентацију уз детаљно усмено образложење реализатора (30 мин.):Примери добре праксе у превенцији вршњачког насиља, Метод рада: активно предавање (30 мин.):Активности и мере превенције вршњачког насиља на нивоу, школе, разреда и на индивидуалном нивоу, полазници посматрају видео-презентацију уз детаљно усмено образложење реализатора (30 мин.):Радионица: Звезда школе Метод рада: интерактивна радионица по сценарију из приручника Стоп вршњачком насиљу (40 мин.):Промоција адекватног наставничког мониторинга, полазници посматрају видео - презентацију уз детаљно усмено образложење реализатора (40 мин.):Наставник на делу - Стварање сигурног и подстицајног школског и разредног окружења, метод рада: активно предавање уз ппт презентацију (40 мин.):Резиме и евалуација Евалуативна игра „ Дрво очекивања “ попуњавање скале ставова, анкетног листића и наставак игре која је започета првог дана Инструкције за формирање Клуба наставника и вршњачких едукатора Затварање семинара ЛИТЕРАТУРА Gašić-Pavišić, S. (1998). Nasilje nad decom u školi i funkcija obrazovnih ustanova u prevenciji i zaštiti dece od nasilja. U M. Milosavljević (Ur.) Nasilje nad decom. Beograd, Fakultet političkih nauka. Olweus, D. (1993). Bullying at school. What we know and what we can do. Oxford, Blackwell. Olweus, D. (1999). Sweden, Norway. U P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. F. Catalano, P. Slee (Eds) The Nature of School Bullying: A CrossNational Perspective. London, Routledge. Ma, X., Stewin, L. L. & Плут, Д. (1995): Базичне претпоставке интервентних програма за ненасилно решавање проблема; у Т. Ковач-Церовић, Р. Росандић и Д. Попадић (ур.): Учионица добре воље, први део (21-35). Београд: МОСТ и Институт за психологију. Плут, Д. и Д. Попадић (2006): Насиље у школама – улога наставника; у Б. Кузмановић и З. Крњаић(ур.): Емпиријска истраживања у психологији 2006 – Зборник радова (105-116). Београд: Институт за психологију Филозофског факултета.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења. Установа у којој се одржава семинар у обавези је да обезбеди преноћиште за предаваче.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања