logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

115 Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404830, 064 8579262
АуториВесна Мађаров, директор, ОШ „Ђура Јакшић“ , Зрењанин; Јована Милићев Радишић, стручни сарадник, психолог у ОШ „Ђура Јакшић“ , Зрењанин; Милан Бојанић, просветни саветник, ШУ Зрењанин
РеализаториВесна Мађаров, директор, ОШ „Ђура Јакшић“ , Зрењанин; Јована Милићев Радишић, стручни сарадник, психолог у ОШ „Ђура Јакшић“ , Зрењанин
Општи циљевиЈачање капацитета запослених за тимски рад, реализацију пројеката, остваривање стандарда и образовно васпитних циљева; Унапређивање комуникацијских вештина и међуљудских односа у колективу; Успешнија сарадња и тимски рад у установи.
Специфични циљевиУвежбавање и развој комуникацијских вештина; Упознавање асертивне технике и емоционалне писмености; Оспособљавање полазника за превазилажење криза у тимском раду; Обука за решавање проблема у међуљудским односима (тренинг).
Теме програмаМогућности за побољшање сарадње наставника у установи; Асертивна права - разумевање и прихватање; Манипулација; Услови за успешан рад тима; Ометајући фактори за асертивно понашање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања