logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

114 Култура превазилажења конфликта Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаОтворена просветна иницијатива, Јагодина, Гине Пајевић 8/4, 35000 Јагодина, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035 243974, +381 60 6824999
АуториНина Беретић, професор pазредне наставе, ОШ „Братство Јединство“, Сомбор; Оливера Илић, дипломирани педагог, Ош „Ђорђе Малетић“, Јасеново
РеализаториНина Беретић, професор pазредне наставе, ОШ „Братство Јединство“, Сомбор; Оливера Илић, дипломирани педагог, Ош „Ђорђе Малетић“, Јасеново
Општи циљевиOснаживање наставника за превенцију и едукацију деце у разумевању властитих потреба, развоја самосвести и самоафирмације и примену холистичког приступа у решавању конфликата и развоја културе дијалога што покреће афирмацију мисли, осећања и ставова.
Специфични циљевиОснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника за примену адекватних техника и метода рада са децом у циљу превенције насилног понашања; Оспособљавање наставника за примену адекватних поступака и стратегија у превазилажењу конфликтних ситуација; Овладавање социјалним вештинама неопходним за конструктивно решавање конфликтних ситуација; Стицање конкретних знања и подстицање базичних когнитивних функција као што су расуђивање, стицање стратегија учења и памћења, аргументација, планирање, фокусирање на проблемску ситуацију, евалуација ефеката рада на конфликту, Стицање знања наставника и деце о интеркултуралном учењу као виду међусобног упознавања,стицања знања о себи и другима кроз међусобну комуникацију и заједнички рад.
Теме програмаКонфликти и шта/како са њима; Фазе кроз које конфилт пролази, Реконструкција односа и успостављање поверења; Модел двоструке бриге и конфликтни стилови; Реституција; Асертивношћу до решења; Руковођење конфликтима-медијација; Модели решавања конфликата
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 300 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања