logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

113 Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Београд, Теразије 26, Београд
Особа за контактЈелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 011 3067783, 066/801-32-46
АуториБиљана Радосављевић, дипломирани педагог, директор, ОШ "Мирослав Антић", Београд; Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, просветни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, саветник за инклузивно образовање у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториБиљана Радосављевић, дипломирани педагог, директор, ОШ "Мирослав Антић", Београд; Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, просветни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, саветник за инклузивно образовање у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Јовић, дипломирани педагог, ОШ "Мирослав Антић" Београд; Бојана Стојановић, мастер педагог, секретар у Педагошком друштву Србије; Весна Шапоњић, дипломирани педагог, директор, ОШ "Чибуковачки партизани" Краљево
Општи циљевиУнапређивање компетенција одељењског старешине за успешан рад са родитељима.
Специфични циљевиУнапређивање знања о улози и пословима одељенског старешине; Оснаживање одељенског старешине за конструктивну комуникацију са родитељима; Унапређивање знања и вештина одељенског старешине за индивидуално праћење ученика; Оснаживање одељенског старешине за примену различитих стратегија рада са родитељима.
Теме програмаУпознавање са резултатима истраживања; Послови одељенског старешине; Конструктивна комуникација као предуслов добре сарадње; Конструктивно решавање сукоба; Праћење индивидуалног напредовања ученика из угла одељенског стрешине; Одељенски старешина и родитељ на заједничком задатку пружања подршке развоју ученика; Родитељски састанак - у сусрет потребама и интересовањима родитеља; Унапређивање сарадње школе и родитеља; Приказ Водича за рад одељенског стрешине
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна котизација би износила 4 000,00 динара. Цена укључује: Похађање семинара; Радни материјал и Водич за одељенског старешину на ЦД за сваког учесника; Хонорар за реализаторе и ауторе; Штампање и дистрибуцију сертификата, вођење базе података о учесницима семинара. Путне трошкове и смештај за два водитеља уколико се семинар реализује ван места пребивалишта реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања