logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

112 Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 8579262
АуториМиљана Китановић, стручни сарадник – психолог и наставник психологије, координатор UNESCO aspnet мреже у Гимназији „Душан Васиљев у Кикинди, психотераписјки саветник гешталт оријентације
РеализаториМиљана Китановић, стручни сарадник – психолог и наставник психологије, координатор UNESCO aspnet мреже у Гимназији „Душан Васиљев“ у Кикинди; мр Бранка Граховац, стручни сарадник – психолог, предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Кикинда; Оливера Амиџић, стручни сарадник – педагог, Средња стручна школа „Бранко Радичевоћ“ у Руми; Јадранка Лилић, стручни сарадник – педагог, Средња техничка школа „Миленко Брзак -Уча“, Рума
Општи циљевиУнапређивање комуникацијских компетенција наставника релевантних за рад у школи ради стварања недискриминативне емоционално-социјалне климе за учење и развој ученика.
Специфични циљевиПовећање нивоа социјалних и комуникацијских вештина наставника ради успешне реализације циљева образовања и васпитања ученика; Подстицање наставника на просоцијално понашање, хуманистичку оријентацију у настави и стварање климе разумевања и поверења ради квалитетнијег учења, раста и развоја личности ученика; Оспособљавање наставника за сарадњу и тимски рад и бољи ниво интерперсоналних односа са свим партнерима у образовно–васпитном раду; Оснаживање наставника у њиховој професионалној улози.
Теме програмаПрофесионални развој наставника и кључне компетенције; Компетенција за комуникацију и сарадњу; Комуникација као императив времена у којем живимо; Специфичности комуникације у школи, Комуникацијска компетентност наставника из угла релевантности за рад у школи; Комуникација, сарадња и тимски рад у школи; Хуманизација комуникације у школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 2 600,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника је 3 400,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника је 4 400,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара и смештаја реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања