logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

109 Комуникација без насиља – добра размена Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПУ „Раковица”, Београд, Славољуба Вуксановића 22, Београд
Особа за контактРадмила Аранђеловић, ustanova@purakovica.rs, 3582075, 064 1353536
АуториДушанка Јерковић, стручни сарадник, мастер психолог, педагошки саветник, ПУ „Раковица“; Драгана Спасојевић, стручни сарадник, мастер педагог, педагошки саветник, ОШ „Ђура Даничић“
РеализаториДушанка Јерковић, стручни сарадник, мастер психолог, педагошки саветник, ПУ „Раковица“; Драгана Спасојевић, стручни сарадник, мастер педагог, педагошки саветник, ОШ „Ђура Даничић“
Општи циљевиРазвој комомуникације као услова квалитетне размене учесника у васпитно-образовном процесу; Развијање вештина самоизражавања, јачања поверења у себе и друге; Унапређивање знања и вештина за конструктивно решавање сукоба; Развијање партнерских односа.
Специфични циљевиПревенција насилне комуникације и интеракције на релацији наставник-ученик-родитељ-колега; Упознавање са теоријским и функционалним знањима. и вештинама комуникације; Упознавање са конструктивним начинима решавања конфликата, препознавање баријера у комуникацији; Оспособљавање за успешно слушање и развијање осетљивости за осеђања и потребе свих; Упознавање са типовима комуникације, начинима понашања у конфликту и исходиштима конфликта кроз практичне импликације у васпитно-образовној средини; Упознавање и стицање вештина и техника активног слушања у ситуацијама насиља; Подстицање процеса социјализације и разумевањаодноса између појединца и групе.
Теме програмаСлушамо са разумевањем; Како да кажемо оно што нам је потребно; Осећања и потребе; Сукоби и шта са њима; Баријере у комуникацији; Најчешћи начини понашања у конфликтним ситуацијама; Пријатељство - алтернатива насиљу; Сви смо различити – разумевање односа између појединца и групе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (18 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500,00 рсд Интелектуалне услуге, стручни материјали који се деле на семинару сваком учеснику (добијају 21 стручни прилог), потрошни материјал за рад на семинару (папири, стикери, фломастери, лепак, флип чарт папир, израда материјала за рад, пластифицирање), уверења за учеснике, путни трошкови.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања