logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

108 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Немањина 52, Ужице
Особа за контактМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031 512 580, 062 80 867 51
АуториВесна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ „Прва основна школа краља Петра II“, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ“Душан Јерковић“, Ужице; Славица Симић, дипломирани школски психолог педагог, школски психолог, ОШ ''Нада Матић'', Ужице; Радица Благојевић Радовановић, дипломирани психолог, стручни сарадник, ОШ ,,Алекса Дејовић“ Севојно/Ужице
РеализаториВесна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ „Прва основна школа краља Петра II“, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ“Душан Јерковић“, Ужице; Славица Симић, дипломирани школски психолог педагог, школски психолог, ОШ ''Нада Матић'', Ужице; Радица Благојевић Радовановић, дипломирани психолог, стручни сарадник, ОШ ,,Алекса Дејовић“ Севојно/Ужице
Општи циљевиОбука наставника за решавање васпитних проблема, спречавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања у школи.
Специфични циљевиПознавање законских оквира рада на превенцији и интервенцији насиља и васпитних проблема; Познавање садржаја васпитног и појачаног васпитног рада; процедура покретања и вођења васпитог и васпитно-дисциплинског поступка и врастама и нивоима насиља; Усвајање знања о очекиваним узрасним и развојним проблемима, стратегијама за њихово решавање; Поремећајима понашања, њиховим узроцима и поступцима за њихово решавања; Познавање и примена процедура и поступака за стварање безбедне школе; Усвајање поступака решавања проблема кроз сарадњу и партнерство са родитељима, колективом и ваншколским институцијама; Познавање врста, редоследа и начина вођења евиденције; Практична примена стечених знања и вештина и смањење појава насиља и васпитних проблема.
Теме програмаОбавезе школе у примени законских аката; Кораци у васпитном и васпитно-дисциплинском поступању; Узрасне особености ученика, очекивана понашања и поступци позитивног васпитног рада; Рад са ученицима којима је потребна додатна васпитна подршка–управљање кризним ситуацијама; Безбедна школа–поступци за постизање поштовања правила; Решавање проблема кроз партнерство; Поступци за успостављање сарадње; Евиденција
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања