logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

107 Једноставно, извиђаштво Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаТренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад, Неимарска 17, Нови Сад
Особа за контактДаница Коцевска, treningcentarkocevski@gmail.com, 021 6337067, 060 6062562
АуториЈован Коцевски, старешина Одреда извиђача "ЗАВИЧАЈ 1093", Врање; Даница Коцевска, професор разредне наставе, ОШ "Михајло Пупин" Ветерник, Нови Сад, и старешина Одреда извиђача „ВЕТЕРНИК 1923“
РеализаториЈован Коцевски, старешина Одреда извиђача "ЗАВИЧАЈ 1093", Врање; мр Зоран Стојковић, старешина Одреда извиђача "ОТПИСАНИ", Београд; Милош Коцевски, старешина Одреда извиђача "ВЛАСИНСКЕ ВИДРЕ", Власотинце; Филип Коцевски, заменик старешине „ВЕТЕРНИК 1923“, Ветерник
Општи циљевиПодстицање наставника и стручних сарадника на организовање извиђачких активности као облика сарадње са локалном заједницом и начином упућивања младих у здраве стилове живота, ненасилну комуникацију и правилан однос према природи.
Специфични циљевиУпознавање наставника и стручних сарадника са програмом и начином рада Савеза извиђача Србије (СИС) и Светске скаутске асоцијације (WOSM) са стогодишњом традицијом лидера у неформалном образовању младих; Уочавање веза и заједничких васпитно-образовних области деловања школе и извиђача на стварању толерантне и недискриминативне средине за учење; Предности укључивања ученика у организацију као вид неформалног образовања – да ученици уче свуда и на сваком месту уз уважавање различитости и уз подсицање личног развоја; Креирање школских докумената уз инплементацију извиђачких садржаја и кооперативне методе и тимски рад; Партнерства и заједничке активности на локалу у циљу препознавања безбедоносних ризика и реаговања на њих.
Теме програмаТрадиција извиђаштва у свету и Србији; Структура извиђачке организације, Извиђачи у акцији; Садржаји предмета и циљеви и задаци образовања и васпитања комплементарни са активностима извиђачке организације; Могућности планирања заједничких активности; Захтеви васпитног деловања извиђачке организације као партнера у формирању младе личности
Циљна групастручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара по учеснику је 2 350,00 динара; бруто хонорар предавачима - 1 800,00, путни трошкови - 100,00, материјал за учеснике - 300,00, штампа и дистрибуција уверења - 150,00.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања