logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

105 Имамо конфликт, не желимо проблем Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење васпитача болничких група Србије, Београд, Топчидерски венац 1, Београд
Особа за контактАдријана Стојанић, adrijanastojanic@hotmail.com, 011 2012843, 064 1314192
Ауторимср Адријана Стојанић, васпитач. ПУ „11 април“, Нови Београд; Весна Радовић, дефектолог-логопед, васпитач, ПУ „11 април“, Нови Београд; Љиљана Димић, васпитач, ПУ „11 април“, Нови Београд; Ангелина Матацун, васпитач, ПУ „ Др Сима Милошевић“, Земун
Реализаторимср Адријана Стојанић, васпитач. ПУ „11 април“, Нови Београд; Весна Радовић, дефектолог-логопед, васпитач, ПУ „11 април“, Нови Београд; Љиљана Димић, васпитач, ПУ „11 април“, Нови Београд; Ангелина Матацун, васпитач, ПУ „ Др Сима Милошевић“, Земун
Општи циљевиУнапређивање способности разумевања конструктивног решења конфликта и стицање знања и вештина емпатијске и асертивне комуникације.
Специфични циљевиУчење модела мирног решавања сукоба и овладавање техникама конструктивног социјалног понашања; Јачање професионалних компетенција поверења и поштовања; Развијање способности директног изражавања свог мишљења и осећања.
Теме програмаТеорија конфликта, управљање конфликтом и мотивацијске технике; Како се можемо понашати у конфликту?; Појам асертивности и разумавање асертивне комуникације; Сензибилизација учесника за препознвање поступака за квалитетну комуникацију; Кораци у решавању конфликта
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику се плаћа 2 000,00 за тридесет полазника цена је 60 000.00.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања