logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

104 Изградња тима и вештине комуникације Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаОШ „Горња Варош”, Београд, Добановачка 72, Београд
Особа за контактИлија Мировић, ilija.mirovic@gornjavaros.edu.rs, 011 3167778, 063 567111
АуториИлија Мировић, директор у ОШ "Горња Варош" у Земуну. Био професор у неколико београдских школа и директор Правно-биротехничке школе у Земуну; Мирјана Челић, професор економске групе предмета у Средњој школи "Светозар Милетић" у Новом Саду. У истој школи је била и помоћник директора Драган Рајачић, професор Српског језика и књижевности у "Зрењанинској гимназији". Био директор Народног позоришта "Тоша Јовановић" у Зрењанину; директор Економско-трговинске школе у Зрењанину; професор у неколико средњих школа у Зрењанину
РеализаториИлија Мировић, директор у ОШ "Горња Варош" у Земуну. Био професор у неколико београдских школа и директор Правно-биротехничке школе у Земуну; Мирјана Челић, професор економске групе предмета у Средњој школи "Светозар Милетић" у Новом Саду. У истој школи је била и помоћник директора Драган Рајачић, професор Српског језика и књижевности у "Зрењанинској гимназији". Био директор Народног позоришта "Тоша Јовановић" у Зрењанину; директор Економско-трговинске школе у Зрењанину; професор у неколико средњих школа у Зрењанину
Општи циљевиОспособљавање запослених у школским установама за учешће у тимском раду и овладавање техникама исправне комуникације у тимском раду.
Специфични циљевиФормирање свести о потреби тимског рада у свим аспектима рада у школама; Обука запослених у начину формирања тимова, група и комисија са посебним задацима; Овладавање вештинама комуникације које су специфичне за тимски рад.
Теме програмаКомуникација и сарадња; Понашање у групи и типови понашања; Продаја (маркетинг) тима, метода Mind Maping; Фазе рада у тиму, мотивација, конфликти
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена4 500 по учеснику за групе између 12 и 20 полазника 4 000 по учеснику ако има од 21 до 30 полазника
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања