logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

103 Изградња добрих односа као фактор превенције насиља у одељењу /групи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021 496340, 064 8634050
АуториДејана Великић, стручни сарадник-психолог, ОШ "Матко Вуковић", Суботица; Бојана Филиповић, психолог-консултант, Тим Центар; Милица Пријовић, психолог и психотерапеут, сарадник Тим центра; Драгана Јелић, психолог-консултант, Тим Центар; асистент сарадник, Филозофски факултет Нови Сад
РеализаториБојана Филиповић, психолог-консултант, Тим Центар; Милица Пријовић, психолог и психотерапеут, сарадник Тим центра
Општи циљевиПревенција насиља путем развијања добрих односа, конструктивне (асертивне комуникације) и конструктивног решавања конфликата.
Специфични циљевиУпознавање са концептом тимског рада (фазе формирања тима, различите тимске улоге); Препознавање значаја тимског рада кроз искуствену вежбу током програма; Усвајање техника конструктивне комуникације; Усвајање техника упућивања конструктивне повратне информације (feedback); Усвајање техника конструктивног решавања конфликта; Израда базе активности за јачање групне кохезије и развијање тимског рада у одељењу која ће бити доступна свим учесницима програма
Теме програмаЗначај тимског рада и сарадње у превенцији насиља; Технике конструктивне комуникације; Технике упућивања и прихватања конструктивне повратне информације (критика и похвала); Технике конструктивног решавања конфликата; Дефинисање пројекта «База активности за јачање групне кохезије»
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за 30 учесника је 70 000 динара. Уколико број учесника буде мањи, цена ће у складу са тим бити коригована. У цену је урачунат материјал за учеснике и надокнада предавачима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања