logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

102 Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација Компетенцијa: K4
Приоритети: 5
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391599
АуториНевена Ловринчевић, дипломирани психолог, начелница Групе за психолошку селекцију и каријерно вођење , ВМЦ Карабурма, Министарство одбране; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ "Јован Ристић" Београд; Горан Кличковић, спец. медицинске психологије, начелник Одсека за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМА
РеализаториНевена Ловринчевић, дипломирани психолог, начелница Групе за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМЦ Карабурма; Горан Кличковић спец. медицинске психологије, начелник Одсека за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМА; Маја Матејић, дипл. психолог, Одсек за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМА; Тамара Баковић Грче, дипл. психолог, Одсек за психолошку селекцију и каријерно вођење ВМА; Љиљана Игњатовић, дипл. психолог, стручни сарадник , ОШ „Душан Јерковић Уча“ Шимановци; Јелка Петковић Ђурић, професор психологије у пензији; Татјана Стојановић, спец. медицинске психологије, Клиника за психијатрију ВМА; Весна Марјановић, дипл. психолог, стручни сарадник Војна академија; Андријана Влачић, дипл. психолог, Одељење за развој психолошке делатности, Сектор за људске ресурсе, Министарство одбране; Ана Бусарац, дипл. психолог, Кабинет за педијатрију ВМА; Дорис Рафајловски, дипл. психолог; Марина Надејин Симић, дипл. психолог, Четврта гимназија у Београду
Општи циљевиОснаживање компетенција за препознавање безбедносних ризика и реаговања на њих; Унапређење знања и социјалних вештина потребних за превенирање, препознавање и поступање у кризним ситуацијама у васпитно образовним установама.
Специфични циљевиСтицање знања о појмовима и врстама кризних ситуација; Стицање знања о најчешћим облицима кризних ситуацијама у васпитно-образовним установама; Oснаживање компетенција васпитача у правцу стицања сазнања о психолошким реакцијама у кризи одраслих, деце предшколског, школског узраста и адолсецената; Оснаживање васпитача и наставника у правцу примене ефикасних поступака и понашања у циљу превенирања, препознавања и реаговања у кризним ситуацијама, а ради постизања безбедног окружења за боравак и остваривање васпитно образовних циљева у установи
Теме програмаКризне ситуације; Психолошке реакције у кризним ситуацијама; Реаговање у кризним ситуацијама; Превенција кризних ситуација и превенција ПТСПа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања