logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

101 Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву – упознај и покрени Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаКреативна педагогија, Пожаревац, Косовска 77, Пожаревац
Особа за контактЖивкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012 523 290, 064 3726502
АуториЖивкица Ђорђевић, педагог, специјалиста школске педагогије, педагошки саветник, стручни сарадник педагог у Пожаревачкој гимназији у Пожаревцу; Светлана Спасић, педагог, педагошки саветник, ОШ "Свети Сава" у Пожаревцу; Милена Васић, педагог, педагошки саветник, ОШ "Бата Булић" у Петровцу на Млави
РеализаториЖивкица Ђорђевић, педагог, специјалиста школске педагогије, педагошки саветник, стручни сарадник педагог у Пожаревачкој гимназији у Пожаревцу; Светлана Спасић, педагог, педагошки саветник, ОШ "Свети Сава" у Пожаревцу; Милена Васић, педагог, педагошки саветник, ОШ "Бата Булић" у Петровцу на Млави; Јелена Драгојловић, дипломирани филолог, мастер журналистике, координатор за односе са јавношћу у Издавачкој кући Креативни центар у Београду; Нада Јелић, професор стручних предмета, специјалиста прехрамбене технологије, Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу; Радиша Ђорђевић, педагог, педагошки саветник, Креативна педагогија
Општи циљевиOснаживање наставника за развој ученичких компетенција важних за живот у заједници.
Специфични циљевиOснаживање наставника за стварање школе која развоја компетенције ученика за живот у заједници: Усмеравање наставника на стварање подстицајне климе у одељењу; Упознавање наставника са карактеристикама социјалног развоја ученика, првенствено односа појединца и групе; Подстицај за развој толеранције за превазилажење дискриминације; Овладавање поступцима развоја социјалне интелигенције; Развијање вештина за примену тимског рада и развијање лидерских особина ученика
Теме програмаСавремена школа и њена улога у развоју друштвености; Друштвени развој деце и мадих; Стереотипи, предрасуде и дискриминација; Социјална интелигенција – карактеристике и васпитљивост; Поступци стварања позитивне климе у одељењу – тимски рад и понашање лидера; Акционо планирање имплементације програма у пракси
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПланирана цена је 3 000,00 динара, а обухвата следеће: реализацију програма, штампани материјал, издавање уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања