logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

100 Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаОбразовање плус, Београд, Маричка 15/9, Београд
Особа за контактБиљана Суботић, biljana.sub@gmail.com, 011 256 2997, 065 328 4590
Ауторипок. Снежана Борисављевић, бивша из Београда, Старца Милије 1, професор енглеског језика, валдорф педагог; Весна Радонић, педагог, ОШ"Краљ Петар Први", Београд
РеализаториВесна Радонић, педагог, ОШ"Краљ Петар Први", Београд; Биљана Суботић, професор разредне наставе, ОШ"Ђура јакшић", Београд; Јелена Пантић, професор разредне наставе, ОШ"Иво Андрић", Београд; Јелена Удовичић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ"Краљ Петар Први", Београд; Драгана Милић, дипломирани васпитач, ПУ "Савски венац", Београд; Весна Белчевић,представник за односе са јавношћу, Удружење Златиборски круг; Марија Станојевић, ауторка и реализаторка обука / координаторка програма организације "Центар за мир и толеранцију", Београд; Јасна Вићентијевић, васпитачица , Предшколска установа Раковица, Београд;
Општи циљевиПобољшање успеха и дисциплине деце у школама и предшколским установама кроз остваривање боље сарадње са родитељима; Подизање нивоа компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника за рад са родитељима;
Специфични циљевиРазвијање сензибилитета код васпитача, наставника и стручних сарадника за препознавање потреба родитеља; Упознавање са основним проблемима родитеља деце различитих узраста; Упознавање са типовима васпитних стилова родитеља и улогом темперамената у комуникацији са родитељима; Оспособљавање васпитача, наставника и стручних сарадника да примењују технике комуникације којима остварују успешан однос са децом и одраслима; Унапређивање и обогаћивање различитих облика сарадње са родитељима у вртићима и школама.
Теме програмаПредуслови добре сарадње са родитељима; Улога темперамената у комуникацији; Темпераменти и комуникација родитељ–наставник; Типови васпитних стилова у породици; Природа конфликата; Најчешћи конфликти са родитељима, Облици сарадње са родитељима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15 - 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 3 500 динара по учеснику. Цена укључује штампане материјале, радионичарске материјале, потврду о учешћу, хонорар предавача, путне трошкове предавача, порезе и друге законске обавезе организације које укључују књиговодствене услуге, хонорар координатора и веб администратора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања