logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

10 Менторство у примени програма професионалне оријентације и каријерног вођења и саветовања Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар Инвентива, Београд, Нушићева 12/14, Београд
Особа за контактМарина Остојоћ, marinaostojic@live.com, 011 3235377, 063 445088
Ауторимр Марија Радовановић, магистарка мировних студија, виша пројектна менаџерка, ГИЗ; Марина Остојић, педагошкиња ОШ "Коле Рашић" Ниш и консултанткиња, Центар Инвентива Београд; Валерија Живковић, психолошкиња, ОШ "Рада Миљковић" Јагодина и консултанткиња, Центар Инвентива Београд Јелена Димитријевић, педагошкиња, Центар Инвентива Београд
РеализаториМарина Остојић, педагог, ОШ «Коле Рашић» Ниш; Валерија Живковић, психолог, ОШ «Рада Миљковић», Јагодина; Станка Жица, педагог, ОШ «Милена Павловић Барили», Београд; Татјана Велимировић Парача, професор српског језика, ОШ «Ратко Вукићевић» Ниш; Снежана Васиљевић, професор биологије, ОШ «Рада Миљковић», Јагодина; Сузана Станковић Илић, психолог, ОШ „Васа Пелагић“, Лесковац; Марија Вуловић, психолог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак 8. Гордана Матовић, апсолвент педагогије, асистент менаџера, Удружење грађана ''Кокоро'' Бор 9. Ирина Кивић, наставник електротехничке групе предмета, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 10. Слађана Голубовић, психолог, ОШ «Сретен Младеновић Мика», Ниш 11. Маја Светозаревић, психолог, Медицинска школа”Др Миленко Хаџић” Ниш
Општи циљевиКомпетенције професионалаца су унапређене да програм професионалне оријентације и каријерног вођења и саветовања и хоризонатално учење примене за јачање капацитета школа да успоставе функционално менторство и изграде системску мрежу подршке.
Специфични циљевиПрофесионалци су подржани да: Разумеју улогу ментора и менторства у хоризонталном учењу; Успоставе партнерске и менторске односе у тиму за ПО и КВиС на локалу; Креирају и остварују менторски план, пројекте, услуге у ПО и КВиС као примере добре праксе и имплементирају у школска документа и свакодневну школску праксу; Кроз менторски план јачају капацитете школе као ресурс центра за ПО и КВиС; Оснажују ученике да примене вршњачко учење у функционисању вршњачког тима и активно учествују у пројектима и услугама ПО и КВиС у школи и локалној средини; Изграде мрежу партнера коришћењем и унапређивањем интерних и екстерних ресурса у области ПО и КВиС .
Теме програмаИнтерни и екстерни ресурси у функцији професионалног усмеравања ученика; Концепт услуге за унапређивање компетенција професионалаца; Ментор и менторство; Спољашњи ресурси за развој капацитета менторске школе; Партнерство и менторство у ПОиКВиС; Успостављање ресурс центра кроз специјализацију у ПО и КВиС; Менторство као менаџмент промена у хоризонталном учењу у ПО и КВиС; Менторски састанци; Унапређивање капацитета ментора; Школа као ресурс центар за ПО и КВиС
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена тродневног семинара за групу од 30 учесника је: 86 000 динара. По учеснику је 2 900 динара. Спецификација: - надокнада предавачима по дану 13 000 динара бруто; - Центар Инвентива по организованом семинару 5 000 динара; - Радни материјал: радни материјали и прилози за учеснике: 3 000 динара; Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора као и евентуални смештај реализатора нису урачунати у ову цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања