logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

Претрага Каталога


Назив програма:  

Број програма у каталогу:       Организација која је пријавила програм:  

Име аутора/реализатора/координатора:  

Област:  


Компетенција:  


Приоритет:  


Дана:    


Бодова:  

     


© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61