logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

Претрага Каталога


Назив програма:  

Број програма у каталогу:       Организација која је пријавила програм:  

Име аутора/реализатора/координатора:  

Област:  


Компетенција:  


Приоритет:  


Дана:    


Бодова:  

     


© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања