logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
962
K1 Игролико учење путем рачунара
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 5
бодова: 34
963
K1 Иновативне методе у настави Грађанског васпитања
Учитељско друштво, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
964
K1 Интегративни приступ у верској настави
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
965
K1 Народна традиција у пракси
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 2
бодова: 11
966
K1 Небеска ризница – Методика рада верске наставе
ПУ „Гимназион”, Чачак, Чачак
дана: 4
бодова: 24
967
K1 Обука за наставу Грађанског васпитања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Чачак
дана: 1
бодова: 8
968
K1 Остваривање и примена програма верске наставе за ученике са сметњама у развоју
Заједница дефектолога основних и средњих школа Републике Србије, Београд, Beograd
дана: 1
бодова: 8
969
K1 Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
970
K1 Чувајући природу чувамо себе – eколошко васпитање деце
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
971
K1 Школски електронски часопис у служби креативности ученика
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 5
бодова: 35
972
K2 Дидактичко-методичка апаратура за извођење православног катхизиса (Веронауке) за основну и средње школе
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
973
K2 Интернет апликација Звонце – едукација кроз коришћење интернет технологија као могућих практичних дидактичких алата
Српска Православна Црква/Информативно-издавачка установа СПЦ/Светосавско звонце, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
974
K2 Истраживање хуманитарног права (ИХП)
Црвени крст Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
975
K2 Мотивисање ученика за учење применом метода, техника рада и игара на часовима грађанског васпитања и предметне наставе
Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа Републике Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
976
K2 Примена иновативних и интерактивних дидактичких стратегија у верској настави
Учитељско друштво Неготин, Неготин
дана: 1
бодова: 8
977
K2 Слободна зона у основним и средњим школама – филм као помоћно наставно средство у настави Грађанског васпитања
Добро удружење, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
978
K3 Православље и породично васпитање
Српска Православна Црква/Информативно-издавачка установа СПЦ/Светосавско звонце, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
979
K3 Развијање активизма и волонтеризма код ученика
Образовање плус, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
980
K3 Суочавање са друштвеним стереотипима
Едукација за 21. век, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања