logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
860
К1 Коцкица, картe, уже, падобран – учење кроз игру у школи или у предшколској установи
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 1
бодова: 8
891
К2 ИНТЕГРАЦИЈА ДЕЦЕ ИЗ ВИШЕСТРУКО МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА, САНИРАЊЕ ЕДУКАТИВНИХ ПРОБЛЕМА
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, 24000 Суботица
дана: 2
бодова: 16
888
K2 Индивидуализација в-о рада уз помоћ дигиталних технологија (ДТ)
Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Бачки Петровац
дана: 1
бодова: 18
896
K2 Педагошко-психолошке основе индивидуализације наставе
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица
дана: 2
бодова: 14
914
K3 Ефикасне технике за упознавање ученика
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
919
K3 Креативно луткарство у васпитно-образовном раду
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
935
K3 Социјализација младих – Усавршавање учитеља и разредних старешина на мађарском језику
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
952
K4 На путу ка квалитетним образовним установама
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Књижа
дана: 1
бодова: 8
871
К1 Основи свесног и безбедног коришћења интернета
Удружење е-Регија, Суботица

880
К1 “ СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“ – ЛИКОВНА УМЕТНОСТ У ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику , Суботица
дана: 1
бодова: 8
842
К1 Граничне површине, шта је заједничко у физици, хемији и у биологији?
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
843
К1 Добар наставни план – успешна настава
ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Сента
дана: 3
бодова: 24
844
К1 Допринос унапређивању научне писмености у образовању кроз једноставних практичних примера и огледа
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
845
К1 Едукација будућих грађана Европске уније - односно Едукација наставног кадра за извођење наставе
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 16
846
К1 Ефективна примена рачунара и софтвера GeoGebra на часовима математике
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 2
бодова: 16
847
К1 Завичајна историја и идентитет
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
848
К1 Игра и драматизација као методе у настави српског језика као нематерњег и страних језика
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
849
К1 Игра у функцији физике и географије – како ученике заинтересовати за природно-научне предмете
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
850
К1 ИЗАЗОВИ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊАУ НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 1
бодова: 8
851
К1 Израда и програмирање интерактивних уређаја помоћу мини-рачунара Ардуин-а, примена истраживачке и пројектне наставне методе
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
852
К1 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању на језицима националних мањина I
Центар за методику, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
853
К1 ИНТЕРАКТИВНА МАТЕМАТИКА – примена игара у настави математике
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

855
К1 Историја и хунгарологија
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 5
бодова: 24
854
К1 Историја мађарске музике у Војводини (од почетка 19. века до данас) – ЗНАЧАЈНИЈИ КОМПОЗИТОРИ, ОРКЕСТРИ, ХОРОВИ И МНОГОСТРАНОСТ МУЗИЧКИХ ДЕЛА СА СПЕЦИЈАЛНИМ ФОКУСОМ НА РАЗВОЈУ ПИЈАНИЗМА
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 1
бодова: 8
856
К1 Језички експерименти − хеуристички методи у настави матерњег језика
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 1
бодова: 8
857
К1 Ка савременој настави мађарског језика и књижевности
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 16
858
К1 Како обрадити решавање неких једначина и неједначина применом специјалних функција, у раду са талентованим ученицима?
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
859
К1 Комуникација као центар знања страног језика
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
861
К1 Летња академија – едукација просветних радника на мађарском наставном језику
Удружење просветних радника мађара Северне-бачке, Суботица
дана: 3
бодова: 24
862
К1 МЕТОДИКА ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПРИПОВЕДАЊА МАЂАРСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, 24000 Суботица
дана: 1
бодова: 8
863
К1 МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ВЕБ 2.0 АЛАТА У НАСТАВИ (GOOGLE DRIVE ДОКУМЕНТИ, PREZI ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, WORDPRESS ВЕБ САЈТОВИ)
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 1
бодова: 0
864
К1 Народна музика као музички матерњи језик
Завод за културу војвођанских Мађара, Сента
дана: 3
бодова: 24
865
К1 Настава мађарског језика као нематерњег
Филозофски факултет, Центар за унапређивање наставника, Центар за мађарски језик, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
866
К1 Неговање народне традиције у предшколском васпитању
Удружење Васпитача просветних радника Мађара Војводине, Мали Иђош
дана: 3
бодова: 18
867
К1 Нет генерација ‒ креативно писање и читање
Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију , Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
868
К1 Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
869
К1 ОБРАЗОВАЊЕ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ
Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 2
бодова: 12
870
К1 Обучавање наставника за коришћење електронске табле
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 3
бодова: 18
872
К1 Праксом до зеленије школе
Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине , Бачки Петровац
дана: 2
бодова: 10
873
К1 ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШИНА СРБИЈЕ У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ И ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
874
К1 ПУТ ДО УСПЕШНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (НАПРЕДНЕ МОГУЋНОСТИ POWERPOINT СОФТВЕРА, PREZI ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 1
бодова: 12
875
К1 РАЗВИЈАЊЕ КОМУНИКАТИВНИХ ВЕШТИНА НА НЕМАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ КОД ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Педагошки завод Војводине , 21000 Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
876
К1 Разумевање текстова и метаморфоза наставе књижевности
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
877
К1 Савремена наставна средства, методе и електронски сервиси
Центар за унапређење наставе „Абакус“, Београд

878
К1 Словачки језик од традиције ка модерности 7
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
879
К1 Специфични верски и етнографски обичаји у дијаспори
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
881
К1 Стручно усавршавање професора/наставника разредне наставе у областима природних наука..Упознај да би знао показати
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
882
К1 Унапређивање језичке компетенције у предшколској и основношколској настави на румунском језику
Основна школа „Први Мај“ , Владимировац
дана: 1
бодова: 8
883
К1 УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 1
бодова: 8
885
К2 Акционо истраживање у школи
Удружење грађана „PROBITAS” , Суботица

884
К2 eLearning у настави мањинских језика
Филозофски факултет, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
886
К2 Бајковити свет Ервин Лазара
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
887
К2 Групни психолошки развој – превентивни програм за децу за ризиком тешкоће у учењу
ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Сента
дана: 1
бодова: 8
889
К2 ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА У ИНТЕГРАЛНОЈ ЕДУКАЦИЈИ КОД УЧЕНИКА ИЗ ВИШЕСТРУКО МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица , Суботица
дана: 2
бодова: 16
890
К2 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању на језицима националних мањина II
Центар за методику, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
892
К2 Јачање ПИСА компетенција - PISA тестови
ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих , Сента
дана: 1
бодова: 8
893
К2 МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕМ КОД УЧЕНИКА ИЗ ВИШЕСТРУКО МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 2
бодова: 16
894
К2 Настава оријентисана на дете - Берза идеја за доживљајно учење
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
895
К2 Од народне до савремене приче
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
897
К2 ПРВА ПОМОЋ ЗА УЧИТЕЉЕ И ВАСПИТАЧЕ
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица , Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
898
К2 Примена иновација у настави
ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Сента
дана: 1
бодова: 8
899
К2 Причам ти причу… дигиталну
Удружење е-Регија, Суботица

900
К2 Проблемски и истраживачки оријентисана настава
Центар за унапређење наставе „Абакус“, Београд

901
К2 Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и саветовање и средњој школи-Тренинг за тренере
Удружење „Коцка“ , Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
902
К2 РАЗВИЈАЊЕ МОТОРИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА КРОЗ ПОКРЕТНЕ ИГРЕ
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 1
бодова: 8
903
К2 Развијање способности као основа успешног учења
Удружење грађана НИДУС Заједно за Развој Деце, Суботица
дана: 3
бодова: 24
904
К2 Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење дислексије, дисграфије и дискалкулије на предшколском и школском узрасту
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
905
К2 Социјални статус ученика (струка или професија)
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
906
К2 Употреба рачунара у настави
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
907
К2 Хајмо на квиз! – односно како можемо у једном маху повећати заинтересованост у разреду и понављати градиво?
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 2
бодова: 16
936
К3 Спретна Школица
Удружења Дефектолога Северне Војводине „Пужић“ Кањижа , Кањижа
дана: 1
бодова: 8
940
К3 Школа толеранције
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Књижа
дана: 1
бодова: 8
909
К3 „Васпитањем без казне и без награде до смањења насиља у породици, вртићу и школи“
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Књижа
дана: 1
бодова: 8
908
К3 Азбука драмске игре
Завод за културу војвођанских Мађара, Сента
дана: 3
бодова: 24
910
К3 Васпитне могућности бајки од забавишта до пунолетства
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 2
бодова: 16
911
К3 Весела учионица- Драмске технике и методе
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
912
К3 Где настају чуда - Педагогија искуства (Емпиријска едукација)
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 24
913
К3 Даровитост ученика, развој креативности
Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима, Суботица
дана: 1
бодова: 8
915
К3 Иза седам мора и седам гора – улога бајке у развоју личности детета
Фондација менталне хигијене „Exspecto“, Суботица
дана: 3
бодова: 24
916
К3 Инклузија деце која су „другачија“
Педагошко друштво Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
917
К3 Иновативне методе развијања личности деце
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24430 Кањижа
дана: 1
бодова: 8
918
К3 Иновације и креативност у екологији: примарна рециклажа батерија, мобилних телефона и електроникe у просвети
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 1
бодова: 8
920
К3 Ликовне радионице у основној школи
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
921
К3 Метаморфоза- дрога- превенција наркоманије
Фондација менталне хигијене „Exspecto“, Суботица
дана: 3
бодова: 24
922
К3 Мотивација у функцији развоја личности ученика/детета по европским стандардима
Педагошки завод Војводине, 21000 Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
923
К3 На путу прихватања – прихватање деца са сметњама у развоју у предшколској установи, школи и у свакодневном животу
Црвени крст Кањижа , Кањижа
дана: 1
бодова: 2000
924
К3 Неговање талената на школским часовима и ван школе
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Књижа
дана: 1
бодова: 8
925
К3 Област и развој оријентационе и креативне спосбности
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
926
К3 Пет добрих корака до избора средње школе
Основна школа „Петефи Шандор“ Хајдуково, Хајдуково
дана: 1
бодова: 8
927
К3 Почињемо игру! Примена игара у васпитању и образовању у онлајн форми www.jatekrafel.hu
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица

928
К3 Правила понашања за децу у васпитно-образовним институцијама - систематичан рад са дидактичким материјалом
Педагошки завод Војводине, 21000 Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
929
К3 Примарна рециклажа батерије као мотивација за проширење сарадње са породицом и друштвеном средином
Удружење: ECO-FRIENDS AND ECO-HIT KIT ELECTRONIC TD, Палић
дана: 1
бодова: 8
930
К3 Процена и евалуација особености учења ученика у школи
Удружење грађана „PROBITAS” , Суботица

931
К3 Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и саветовање у средњој школи
Удружење „Коцка“, , Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
932
К3 Развијање емотивне интелигенције кроз уметничке шаховске игре
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица
дана: 3
бодова: 24
933
К3 Ризница игара за развијање социјалне компетенције деце – са освртом на децу са посебним потребама
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
934
К3 Ритам радости- развијање вештина и знања уз помоћ реедукације, игара и народног плеса у забавишту и нижим разредима
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
937
К3 Типови поремећаја адаптације, њено мерење и могућности третмана
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
938
К3 Ток и унапређивање развоја различитих способности
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
939
К3 Унапређивање креативности
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
942
К4 „Вук или јагње?“ Приступ агресији и пружање помоћи жртвама и извршиоцима насиља
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 24
941
К4 Афирмација индивидуалне вишејезичности у територијално вишејезичној Војводини
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
943
К4 Дете са говорно- језичким поремећајима у предшколској установи и у основној школи
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
944
К4 Емоције у школи – школа емоција
Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке , Суботица
дана: 1
бодова: 8
945
К4 Живот са сметњама у развоју
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
946
К4 Знамо ли правилно говорити?
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
947
К4 Идентитет у образовању и друштву
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
948
К4 Интерактивна школа
О.Ш. „Чех Карољ“, Ада
дана: 2
бодова: 16
949
К4 Кaко до успешног уџбеника
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
950
К4 Културом дијалога против насиља
Основна школа „Матија Губец“, Таванкут
дана: 3
бодова: 24
951
К4 Лепа реч – комуникација у служби васпитања
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Књижа
дана: 1
бодова: 8
953
К4 Од мултикултуралности до примењене интеркултуралности
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
954
К4 Примена драмске педагогије у настави
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
955
К4 Разумејмо се: Емоционална интелигенција у настави
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
956
К4 Разумејмо се: Решавање конфликта у пракси
Удружење просветних радника Мађара у Војводини, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
957
К4 РОДИТЕЉИ И ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ – ПАРТНЕРИ У УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА
Регионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Књижа
дана: 1
бодова: 8
958
К4 Саткано – Свечана приредба корак по корак
Завод за културу војвођанских Мађара, Сента
дана: 3
бодова: 24
959
К4 Снага говора тела у образовању
ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Сента
дана: 2
бодова: 16
960
К4 Технике успешне комуникације
ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Сента
дана: 1
бодова: 8
961
К4 Упознавање са основама прве помоћи
Црвени крст Кањижа, 24420 Кањижа
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања