logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
819
K1 Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања
Удружење педагога физичке културе Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
820
K1 Гимнастиком до здравог детета
Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 13
821
K1 Значај и примена различитих батерија тестова за процену моторичких способности деце различитог узраста
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 2
бодова: 14
822
K1 Једна мала лопта може покренути свет
Удружење педагога физичке културе Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
823
K1 Примена иоп-а у настави физичког васпитања
Удружење педагога физичке културе Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
824
K1 Примена стандардних и иновативних реквизита у физичком вежбању уз мере безбедности и прву помоћ
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
825
K1 Спортико Змај-примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце узраста 4-11 година
ПУ „Раковица”, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 22
826
K1 Спортска недеља као прилика да сваки ученик постане учесник
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
827
K1 Стони тенис у млађим разредима основне школе
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
828
K1 Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања
Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
829
K1 Физички активнији ученици, здравије одрастање, квалитетније школе!
Друштво педагога физичког васпитања Војводине, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
830
K1 Физичко васпитање у првом циклусу образовања и васпитања – увод у спорт
Удружење педагога физичке културе Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
831
K2 Модернизација наставе физичког васпитања: коришћење гимнастичких вежби у обуци техничких елемената у рукомету
Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
832
K2 Превенција неправилног држања тела кроз иновације у настави физичког васпитања
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
833
K2 Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог програма за олимпијски циклус (2016-2020)
Удружење педагога физичке културе Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
834
K3 Едукација за волонтерски рад ученика на реализацији промотивних акција спорта за све
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
835
K3 За витак стас и здравља спас – Моделовање физичке активности и исхране код деце
Методички центар за предшколски спорт, Нови Београд, 11070 Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
836
K3 Заједничке моторичке активности деце и родитеља у предшколској установи
ПУ „Раковица”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
837
K3 Кооперативне моторичке игре – Модел за разумевање и примену дечјих права
Факултет за спорт и туризам у Новом Саду, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
838
K3 Примена програмираног вежбања уз музику у настави физичког васпитања
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
839
K3 Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
840
K3 Физичком активношћу против вршњачког насиља
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Вршац
дана: 1
бодова: 8
841
K4 Комуникација и спорт у превенцији насилничког понашања деце и омладине
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања