logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

УМЕТНОСТИ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
759
K1 „Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
760
K1 Aнализа музичког дела у настави и извођачкој пракси
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
761
K1 Анализа интерпретације музичког дела
Факултет музичке уметности, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 12
762
K1 Барокни стил вокалне музике и његов значај за музичко-технички развој младих певача
Удружење музичке уметности Music Art Project, Београд, Beograd
дана: 2
бодова: 16
763
K1 Богатство приступа стилском извођењу дела кроз историју пијанизма
Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
764
K1 Дечије стваралаштво од сламе
Буњевачки едукативни и истраживачки центар „Амброзије Шарчевић”, Суботица, Subotica
дана: 1
бодова: 8
765
K1 Иновативни модел методичког приступа извођења музике певањем као процес комуникације и развијања музичких способности.
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
766
K1 Клавирске школе за почетнике у нашем данашњем музичком школству
Факултет музичке уметности, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
767
K1 Креативни приступ настави ликовне културе
Едукација за 21. век, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
768
K1 Музика и мултимедија – креативни приступ часу
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
769
K1 Музичка култура- иновативно креативне активности са тежиштем на дечје музичко стваралаштво
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Чачак
дана: 1
бодова: 8
770
K1 Музичке игре као део одрастања и учења
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
771
K1 Музички ансамбли у основним и средњим школама – најкраћи пут од наставног часа до јавног наступа
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
772
K1 Народна игра у школи – традиција, задовољство, активност
Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
773
K1 Непокретно културно наслеђе у служби занимљивог школског часа
Републички завод за заштиту споменика културе - Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
774
K1 Педагошки аспекти литературе за клавирски дуо
Факултет музичке уметности, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
775
K1 Подстицање аутентичног креативног израза у савременој игри
Факултет за инжењерски менаџмент, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 19
776
K1 Популарна музика у настави музичких и општеобразовних предмета
Музичка школа „Исидор Бајић”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
777
K1 Превазилажење граница клавирског звука– трагање за идеалом тонског исказа у тестаментарним делима Бетовена и Шуберта
Факултет музичке уметности, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
778
K1 Приступи припреме извођења клавирских композиција кроз анализу свите за клавирски дуо „Крцко Орашчић” П.И.Чајковског
Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
779
K1 Присуство и примена музике у медијима
Удружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
780
K1 Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета
Удружење музичке уметности Music Art Project, Београд, Beograd
дана: 2
бодова: 16
781
K1 Садржаји програмских области музичке културе у млађим разредима основне школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Чачак
дана: 1
бодова: 8
782
K1 Солфеђо – холандска и српска искуства
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
783
K1 Традиционалне рукотворине у вртићу и школи – ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности деце
Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
784
K1 Унапређивање наставе класичног балета кроз упоређивање два система – румунског и српског са основом на Вагановој техници
Факултет за инжењерски менаџмент, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 13
785
K1 Употреба клавира у настави солфеђа у основној и средњој музичкој школи
Земун Арт Клуб, Земун, Земун
дана: 1
бодова: 8
786
K1 Учитељи у свету линија, боја и облика
Друштво учитеља Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
787
K1 Школа карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство комуникације
Пријатељи деце Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
788
K2 Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност
Пријатељи деце општине Нови Београд, Београд, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
789
K2 Један модел организације учења применом рачунара у наставном предмету Музичка култура
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
790
K2 Керамичко путовање – од вештине до уметности
Удружење уметника керамичара и дизајнера Србије - К8, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 22
791
K2 Лепо писање (калиграфија) визуелна писменост
Дечји културни центар Београд, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
792
K2 Луткарство у настави и ваннаставним активностима
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
793
K2 Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави
Друштво учитеља Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
794
K2 Методологија рада на стицању слушних представа о хармонским функцијама и музичком метру
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
795
K2 Моћ маште, моћ покрета у учионици – драмски метод и драмске технике у раду са децом
Центар за драмски метод ИНДРАМА, Нови Београд, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
796
K2 Музичка култура и модерне технологије
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
797
K2 Народна игра – примена народне игре у образовно-васпитним установама
Удружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
798
K2 Примена барокне литеруре у вокалној и инструменталној пракси
Удружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
799
K2 Примена игролике наставе у наставним садржајима предмета солфеђо, теорија музике и музичка култура
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
800
K2 Рад на упознавању основа музичке писмености током првог и другог циклуса основног образовања и васпитања
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
801
K2 Савремени уџбеник, радни листови и приручник ликовне културе – дидактичко-методички аспекти
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
802
K2 Синхронизација елемената наставе солфеђа у средњој музичкој школи
Факултет музичке уметности, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
803
K2 Увођење у музику: иновације у савременој музичкој педагогији и имплементација креативних метода у настави
Музичка школа „Исидор Бајић”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
804
K2 Уметничка вредност као критеријум избора визуелно-дидактичких средстава
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
805
K2 Уметност – простор за синергију различитих стилова учења и потенцијала ученика
Ресурсни центар Знање, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
806
K2 Учимо у музеју – коришћење музејских ресурса у едукацији предшколскe и школскe деце
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
807
K2 Школа керамике
Пријатељи деце општине Нови Београд, Београд, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
808
K2 Школа ручног ткања
Пријатељи деце општине Нови Београд, Београд, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
809
K3 Драматизација у учионици за успешније учење: Драма у образовању
Центар за позоришна истраживања Нови Сад, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
810
K3 Значај такмичења за музички развој ученика
Удружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
811
K3 Музичка Ноталица
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
812
K3 Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда
Друштво учитеља Београда, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
813
K3 Од драмске радионице до школске представе – Водич кроз креативни драмски процес
БАЗААРТ, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
814
K3 Планирање и реализација ликовних активности у функцији развоја деце предшколског и раношколског узраста
ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
815
K3 Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави
Друштво учитеља Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
816
K3 Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
817
K4 Комуникационе и презентационе вештине у области музичких и друштвено-хуманистичких предмета
Музичка школа „Исидор Бајић”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
818
K4 Превенција емоционалног сагоревања наставника у музичким школама
Музичка школа „Ватрослав Лисински”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања