logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

СТРАНИ ЈЕЗИК


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
727
K1 Mobile learning - (QR Codes, texting, QR Voice)
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
728
K1 Oбука професора француског језика за испитиваче и за припрему ученика за испите ДЕЛФ/ДАЛФ
Удружење професора француског језика Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
729
K1 Variety as the Spice of ELT – revisited
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
730
K1 Интерактивна настава француског језика као страног
Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
731
K1 Језик у функцији језика
Дата Дидакта, Нови Београд, Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
732
K1 Континуирано усавршавање професора француског језика
Удружење професора француског језика Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
733
K1 Кооперативно учење кроз интерактивну наставу
Дата Дидакта, Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
734
K1 Креативна употреба уџбеника у настави страног језика
Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
735
K1 Мотивација – могућа мисија 2
Дата Дидакта, Нови Београд, Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
736
K1 Настава и учење француског језика: сазнајмо, применимо, разменимо
Удружење професора француског језика Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
737
K1 Наставни материјал у функцији развоја интеркултурне компетенције
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
738
K1 Облици рада у настави немачког језика
Удружење наставника немачког језика Србије, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
739
K1 Од говорне продукције до комуникације на руском језику
Дата Дидакта, Нови Београд, Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
740
K1 Педагошка радионица за професоре француског језика
Удружење професора француског језика Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
741
K1 Припрема наставних материјала за наставу страних језика струке
Факултет политичких наука, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
742
K1 Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика
Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
743
K1 Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика
Славистичко друштво Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
744
K1 Формативна евалуација у настави страних језика
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
745
K2 Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
746
K2 Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави страних језика
Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
747
K2 Елементи позоришне педагогије по САФАРИ – моделу као савремени приступ у настави и учењу страних језика
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
748
K2 Креативност у настави страних језика
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
749
K2 Методички семинар за наставнике руског језика и књижевности
Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
750
K2 Мозак и (страни) језик – примена неуролингвистичких сазнања у настави страних језика
Филолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
751
K2 Невербална комуникација у настави страних језика
Филолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
752
K2 Обука наставника за подучавање изговора у настави енглеског језика - теоријски и практични аспекти
Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
753
K2 Практична примена информационих технологија у настави руског језика
ОШ „Драгојло Дудић”, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
754
K2 Праћење напретка и вредновање постигнућа ученика у функцији унапређивања квалитета учења
Дата Дидакта, Нови Београд, Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
755
K2 Развој компетенција наставника страних језика
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
756
K2 Усвајање вокабулара у настави страних језика
Филолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
757
K2 Учење за будућност
Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
758
K3 Ученици као сарадници у настави страног језика
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања