logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
698
K1 Oд открића до дефиниције – збирне и градивне именице
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
699
K1 Активно креативно учење: савремени трендови у настави граматике
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
700
K1 Говорна култура у савременој настави – унапређивање усменог изражавања и комуникације као међупредметне компетенције
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
701
K1 Драмски рад у предшколској установи и нижим разредима основне школе – техника драматизације
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
702
K1 Израда задатака из српског језика
Задужбина Илије М. Коларца – Коларчев народни универзитет, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
703
K1 Иновације у настави књижевности средњег века и ренесансе
Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
704
K1 Ка савременој настави српског језика и књижевности II
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
705
K1 Књижевност српске модерне у настави средњих школа
Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
706
K1 Комплексна метода у настави почетног читања и писања
Друштво учитеља Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
707
K1 Креативна драма у настави српског језика и књижевности
БАЗААРТ, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
708
K1 Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима основне школе путем интегративне наставе
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 28
709
K1 Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 2
бодова: 15
710
K1 Настава српског језика и књижевности у контексту савремених лингвистичких и књижевнотеоријских достигнућа
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
711
K1 Обука и примена образовних технологија у настави српског језика и књижевности
Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
712
K1 Планирање у настави српског језика и књижевности
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
713
K1 Републички зимски семинар
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
714
K1 Рецитовање, доживљено читање – стваралачки чин; Књижевно-говорна анализа; Рад са даровитим ученицима; Ауторство рецитатора
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
715
K1 Савремене методе у настави српског језика и књижевности
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
716
K1 Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секцијеу образовном процесу
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
717
K1 Савремени приступи у настави српског језика и књижевности
Филозофски факултет, Департман за психологију, Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
718
K1 Савремени теоријски приступи тумачењу књижевноуметничког текста у настави српског језика и књижевности
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
719
K1 Семинар о иновацијама у настави српског језика
Задужбина Илије М. Коларца – Коларчев народни универзитет, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
720
K1 Семинар о интерпункцији реченице у српском језику
Задужбина Илије М. Коларца - Коларчев народни универзитет, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
721
K1 Унапређивање писменог изражавања ученика са ортографског аспекта
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Вршац
дана: 1
бодова: 8
722
K2 Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи
Форум педагога, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
723
K2 Лектира не боли – развој читалачке мотивације
Краљевачко друштво учитеља, Краљево, Краљево
дана: 1
бодова: 8
724
K2 Подсети се, научи, примени, обогати израз писани и усмени
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
725
K3 На ком језику сањаш – рад са билингвалним (двојезичним) дететом
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
726
K3 Психодрамско читање лектирe
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања