logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
641
K1 CAD/CAM концепт
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
642
K1 CAN- мрежна комуникација на возилима - умрежавање, пренос података, арбитража, конфигурација, сигнали, дијагностика
Ferdinand Bilstein South East Europe, Београд, Београд, Вождовац
дана: 1
бодова: 8
643
K1 Tеоријски и практични проблеми примене нових образаца финансијских извештаја у Републици Србији
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
644
K1 Активни системи безбедности – АБС/ЕСП/АСР, кочиони систем, кочиони цилиндар, серво, хидраулика, сензори, СБЦ, дијагностика
Ferdinand Bilstein South East Europe, Београд, Београд, Вождовац
дана: 1
бодова: 8
645
K1 Алтернативни погон моторних возила
Средња саобраћајна школа у Новом Саду, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
646
K1 Визуелно програмирање и примена – Програмирање робота
Електро-саобраћајна техничка школа "Никола тесла", Краљево, Краљево
недеља: 5
бодова: 24
647
K1 Виртуелна туристичка агенција – практична обука наставника за агенцијско пословање
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
648
K1 Виртуелни хотел-практична обука наставника за хотелско пословање
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
649
K1 Виртуелно предузеће – учешће на сајму виртуелних предузећа
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 2
бодова: 16
650
K1 Геометријска тела у пројекцијама - од креде до клауда
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Чачак
дана: 1
бодова: 8
651
K1 Дигитална комуникација у туризму и хотелијерству
Универзитет Сингидунум, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
652
K1 Дијагностика електронских контролних јединица – принцип рада контролних јединица, грешке, дијагностика параметара система
Ferdinand Bilstein South East Europe, Београд, Београд, Вождовац
дана: 1
бодова: 8
653
K1 Достигнућа младих у Србији - ДМУС
Достигнућа младих у Србији, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
654
K1 Еврокодови у домаћем грађевинарству – Основе пројектовања према Еврокоду 0 и дејства на конструкције према Еврокоду 1
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
655
K1 Зелена градња у веб-окружењу
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 5
бодова: 32
656
K1 Инжењерске графичке комуникације – Нацртна геомeтрија као алат и усаглашавање наставе са стандардима у техничком цртању
Машински факултет Универзитета у Београду, Катедра за Теорију механизама и машина, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
657
K1 Иновативне методе топлотне обраде хране
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Катедра за гастрономију, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
658
K1 Иновативни трендови дегустације хране и пића
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Катедра за гастрономију, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
659
K1 Иновације и стручно усавршавање наставника у реализацији наставе из области органске производње хране и примене глобалга
GO2 Traveling doo Niš, Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
660
K1 Интерактивна едукација наставника у области примене програма EXCEL у финансијској анализи
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
661
K1 Интердисциплинарност и тематска интеграција у настави техничке групе предмета
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 28
662
K1 Квантитативни модели у настави стручних трговинских предмета
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
663
K1 Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
664
K1 Креирање, евалуација пословних идеја и израда пословног (бизнис) плана
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
665
K1 Могућности примене „MS EXCEL“ апликације у настави економске групе предмета
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
666
K1 Монетарна политика и пословна политика банака – актуелни изазови и нови трендови
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
667
K1 Обука наставника средњих стручних школа из електротехнике, рачунарства и мехатронике за извођење удаљених експеримената
Факултет техничких наука у Чачку, Чачак
дана: 3
бодова: 24
668
K1 Обука у бироу – фаза јединственог, подељеног рада и оцењивање
Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Параћин
дана: 3
бодова: 24
669
K1 Органска производња и прерада органска хране
Сербиа органика, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
670
K1 Пољопривредни производи у функцији руралног туризма – Шта се туристима може понудити?
Факултет за спорт и туризам у Новом Саду, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
671
K1 Предузетништво у туризму и хотелијерству
Универзитет Сингидунум, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
672
K1 Програмирање КУМА у радионичким условима - програмски системи за интерактивно дијалошко програмирање КУМА
Факултет техничких наука, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
673
K1 Пројектовање технолошких процеса израде производа
Факултет техничких наука, Нови Сад, 21000 Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
674
K1 Развој предузетничке идеје – како препознати идеју и урадити бизнис план
Удружење за подршку и развој предузетништва код младих, Земун, Београд
дана: 2
бодова: 16
675
K1 Рачуноводствени третман сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику према захтевима МСФИ и пореских прописа
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
676
K1 Репаратура машинских делова – методе, еколошки и енергетски аспекти
Универзитет у Београду - Машински факултет, Београд, 11120 Београд 35
дана: 1
бодова: 8
677
K1 Ручно и аутоматизовано програмирање компјутерски управљаних машина алатки (стање и трендови)
Факултет техничких наука, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
678
K1 Савремена техничка решења на моторним возилима која нису обухваћена наставним планом а присутна су у пракси
Средња школа Лукијан Мушицки, Темерин, Темерин
дана: 2
бодова: 16
679
K1 Савремене машине алатке – стање и трендови
Факултет техничких наука, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
680
K1 Савремени концепти транспорта у служби одрживог развоја-практична примена логистике и шпедиције
Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
681
K1 Савремени трендови упаривања хране и вина
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Катедра за гастрономију, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
682
K1 Садржаји економске групе предмета на другачији начин
Дата Дидакта, Нови Београд, Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
683
K1 Сврставање робе у Царинску тарифу и обрачун царинских дажбина
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
684
K1 Симулација трговања акцијама на Београдској берзи и могућности примене портфолио менаџмента
Универзитет Сингидунум, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
685
K1 Системи климатизације на возилима – принцип рада, циркулација расхладног средства, дијагностика, испитивање, интерпретациј
Ferdinand Bilstein South East Europe, Београд, Београд, Вождовац
дана: 1
бодова: 8
686
K1 Специјални поступци репаратурног заваривања, наваривање и метализације прахом
Машинска школа "Панчево", Панчево, Панчево
дана: 1
бодова: 8
687
K1 Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводству и основама економије и коришћење савремених наставних метода
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
688
K1 Технике рада са чоколадом и обликовање у чоколадне производе
Угоститељско-туристичка школа, Београд, БЕОГРАД
дана: 2
бодова: 16
689
K1 Увођење Еврокодова у грађевинарству – пројектовање бетонских конструкција према Еврокоду 2
Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица, Суботица, Суботица
дана: 2
бодова: 16
690
K1 Управљање дизел моторима – cистем поврата издувних гасова, протокомер, напајање и убризгавање горива, сензори и актуатори
Ferdinand Bilstein South East Europe, Београд, Београд, Вождовац
дана: 2
бодова: 16
691
K1 Управљање ризицима и осигурање
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
692
K1 Управљање финансијским резултатом привредног друштва – од креативности до злоупотребе
Универзитет Сингидунум, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
693
K1 Финансијска математика у пракси
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
694
K2 Ангажовани наставник – савремена дидактичка решења стицања компетенција у стручном образовању
Центар за образовно лидерство, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
695
K2 Дигитална производња
Факултет техничких наука, Нови Сад, 21000 Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
696
K2 Нацртна геометрија и рачунарски графички софтвери – проблеми и примене
Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
697
K2 Примена EXCEL програма у пословној економији и финансијама
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања