logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ПРИРОДНЕ НАУКЕ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
609
K1 Астрофизика и интердисциплинарност у практичној настави
Природно-математички факултет, Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 12
610
K1 Веб-алати у настави биологије
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 28
611
K1 Дигитални атлас
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 32
612
K1 Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 21000 Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
613
K1 Иновативни садржаји у економској географији као подстицај развијању наставничких компeтенција
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
614
K1 Како се заштитити од природних непогода
Географски институт „Јован Цвијић”, САНУ, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
615
K1 Методика електротехнике у техничком и информатичком образовању
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
дана: 1
бодова: 8
616
K1 Механичке и електричне осцилације у настави
Природно-математички факултет, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
617
K1 Моделарство кроз практичне примере
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
дана: 1
бодова: 8
618
K1 Молекуларна биологијa – лакшим путем до функционалног знања
Биолошки факултет, Београд, Beograd
дана: 1
бодова: 8
619
K1 Наставна секција из хемије
Српско хемијско друштво, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
620
K1 Образовање за опстанак
Удружење Школа за опстанак, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
621
K1 Обука наставника за примену „Зеленог пакета”
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
622
K1 Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
623
K1 Примена информатичких технологија у oсновном и средњем образовању – интерактивни приступ са практичним примерима
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
дана: 2
бодова: 16
624
K1 Примена информатичких технологија у настави ТИО – интерактивни приступ са практичним примерима
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
дана: 2
бодова: 16
625
K1 Проблемска настава природе и друштва
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
626
K1 Променом начина учења до сајма науке у школи
Центар за образовање и развој људских ресурса Образовање за све, Инђија, Инђија
дана: 1
бодова: 8
627
K1 Репродуктивно одрастање и старење
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
628
K1 Републички семинар о настави физике
Друштво физичара Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
629
K1 Савремена достигнућа и методе у физиологији човека
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
630
K1 У свету природе и друштва
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
631
K1 Хидробиолошки практикум
Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
632
K2 Вршњачко учење и концептуална настава природних наука
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
633
K2 Истраживачке активности предшколске деце и ученика разредне наставе
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
634
K2 Креативни приступ еколошким темама у школи
Пета београдска гимназија, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
635
K2 Методика реализацијe модула у настави техничког и информатичког образовања као могућност развоја креативности ученика
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
636
K2 Могућности иновирања и осавремeњивања наставе света око нас/природе и друштва
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
637
K2 Примена мултимедије у настави биологије и екологијe
Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
638
K2 Рука у тесту – инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњошколског нивоа
Институт за нуклеарне науке ВИНЧА, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
639
K2 Стари занати и материјали путем етнологије и хемије
Удружење грађана Србија кроз векове, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
640
K2 Учитељи у свету огледа
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања