logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
503
K1 Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом
Центар за драмски метод ИнДрама, Нови Београд, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
504
K1 Дете у саобраћају
ПУ „Гимназион”, Чачак, Чачак
дана: 3
бодова: 24
505
K1 Игром до музичког знања
Удружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
506
K1 Моћ маште, моћ покрета – драмске технике у причама за децу
Центар за драмски метод ИнДрама, Нови Београд, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
507
K1 Обука за развој креативног покрета и плеса са децом узраста од 3 до 6 година, намењена васпитачима предшколских установа
Станица - сервис за савремени плес, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 12
508
K1 Огледало, огледалце – психомоторни развој деце са акцентом на моторички и говорно језички аспект са огледалом у функцији
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
509
K1 Од гласа до слова
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
510
K1 Песма као играчка и дидактичко средство
ПУ „Добра вила”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 16
511
K1 Плесом до знања и здравља
ПУ „Пчелица”, Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
512
K1 Примена садржаја и активности из екологије и области животне средине у непосредном васпитно-образовном раду
Предшколска установа „Лане”, Београд, Гроцка
дана: 1
бодова: 8
513
K1 Припремни предшколски програм - од основа програма до реализације
ПУ „Врачар”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
514
K1 Растимо уз плес
Дечија плесна асоцијација, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
516
K1 Тимски рад у процесу планирања
ПУ „Врачар”, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 22
517
K1 Физичко васпитање у вртићу + самовредновање = промене
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, 11300 Смедерево
дана: 1
бодова: 8
518
K1 Шта деца у ствари раде док (само) плешу?
Дечија плесна асоцијација, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
519
K2 „Кофер сенки“ – радно игровно средство у функцији стваралаштва у васпитно образовном процесу
Удружење васпитача болничких група Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
520
K2 „Са Пепељугом око света” – пројектно планирање у вртићу
ПУ „Наша радост”, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
521
K2 Вештине подстицања дечјег сазнајног потенцијала на раном узрасту
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
522
K2 Дете у програму и говорним разменама
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
523
K2 Документовање као подршка учењу
ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун, Београд, Земун
дана: 1
бодова: 8
524
K2 Игра као центар предшколског курикулума
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум, Сремска Митровица, Сремска Митровица
дана: 2
бодова: 16
525
K2 Игре у функцији подстицаја увођења деце у свет писане речи
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
526
K2 Индивидуализација кроз интегрисано учење
ПУ „Бамби”, Кула, Кула
дана: 3
бодова: 22
527
K2 Иновирање учења у вртићу кроз употребу нових медија
ПУ „Милка Диманић”, Власотинце, Власотинце
дана: 1
бодова: 8
528
K2 Интегрисани приступ у планирању и реализацији садржаја у вртићу
ПУ „Милка Диманић”, Власотинце, Власотинце
дана: 1
бодова: 8
529
K2 Књижевност у дечјем вртићу – критеријуми избора и могућности коришћења
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
530
K2 КОПИ програм једнаки у свему (корективно превентивне игре)
Факултет за спорт и туризам у Новом Саду, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
531
K2 Корак по Корак - квалитетном образовном праксом ка друштву знања, за предшколске установе – 2
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
532
K2 Лутка у јаслицама
ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
533
K2 Математика у вртићу
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
534
K2 Моделовање у функцији учења и напредовања – некад и сад, подршка развоју – увек
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, 11300 Смедерево
дана: 2
бодова: 16
535
K2 Начини организовања самовредновања васпитача и стручних сарадника у предшколској установи
ПУ „Звездара”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 12
536
K2 Од куће до школе кроз припремни предшколски програм – стваралачке активности као целовита припрема за школу
ПУ „Перка Вићентијевић”, Обреновац, Обреновац
дана: 2
бодова: 16
537
K2 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту - мoдул 2
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
538
K2 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту - модул 1
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
539
K2 Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала
ПУ „Наша радост”, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
540
K2 Почетна математичка писменост на предшколском узрасту
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
541
K2 Програм за подстицање развоја метајезичке свести у припреми деце за усвајање читања
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум, Сремска Митровица, Сремска Митровица
дана: 2
бодова: 16
542
K2 Пројекти у предшколској установи
ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун, Београд, Земун
дана: 3
бодова: 21
543
K2 Рад деце на пројектима
ПУ „Милка Диманић”, Власотинце, Власотинце
дана: 1
бодова: 8
544
K2 Радост учења – изазов подучавања
Центар за неформално образовање „Други корак”, Нова Пазова, Нова Пазова
дана: 1
бодова: 8
545
K2 Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод
Монтесори друштво Србије, Суботица, Суботица
дана: 2
бодова: 16
546
K3 „Мама/тата тренер свог детета” – програмски садржаји физичког васпитања у вртићу за децу узраста од 2 до 7 година
Удружење педагога физичке културе Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
547
K3 Kа објективности посматрања
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
548
K3 Maло ја, мало ти – сарадничка брига о деци
ПУ „Полетарац”, Стара Пазова, Стара Пазова
дана: 1
бодова: 8
549
K3 Meтодичке компетенције и вештине васпитача за инклузивно образовање
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
550
K3 Брига за дете – стратегије развијања животних вештина код деце
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
551
K3 Васпитавање предшколског детета – подршка у развијању и култивисању социо-емоционалних вештина
ПУ „Наша радост”, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
552
K3 Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама
ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун, Београд, Земун
дана: 1
бодова: 8
553
K3 Вртић као сигурна база: Технике јачања квалитета бриге о деци
Центар за подршку раном развоју и породичним односима Хармонија – удружење грађана, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
554
K3 Да у вртићу свако учи радосно и лако
Образовање плус, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
555
K3 Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
556
K3 Драмске игре – подршка откривању посебности и различитости
ПУ „Сурчин”, Сурчин, Сурчин
дана: 2
бодова: 16
557
K3 Живети различитост у вртићу
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 24
558
K3 Заједно у адаптацији
ПУ „Наша радост”, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
559
K3 Знање, покрет и одрастање
ПУ „Пчелица”, Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
560
K3 Значај васпитно-образовног рада за развој дечије самосталности
Удружење васпитача Новог Сада, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
561
K3 Игралица-причалица/активности за побољшање говорног статуса деце
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
562
K3 Избор средстава васпитно-образовног рада у складу са развојним карактеристикама деце
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
563
K3 Изговор без муке – сарадња васпитач – родитељ – логопед у функцији побољшања изговора гласова код деце
ПУ „Бамби”, Кула, Кула
дана: 1
бодова: 8
564
K3 Индивидуализација – промишљеним корацима ка детету и породици
Савез удружења медицинских сестара ппредшколских установа Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
565
K3 Индивидуални приступ и индивидуализација у процесу прилагођавања детета на вртић
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, 11300 Смедерево
дана: 2
бодова: 16
566
K3 Ја могу – корак напред – музичке активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
567
K3 Ја полазим у школу – индивидуализација програма припреме детета за полазак у школу
ПУ „Наша радост”, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
568
K3 Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце
ПУ „Раковица”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
569
K3 Кад се лутка у сцену утка
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, 11300 Смедерево
дана: 2
бодова: 16
570
K3 Корак даље са лутком кроз предшколско образовање
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 3
бодова: 24
571
K3 Корак по корак за здрав корак
ПУ „Пчелица”, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
572
K3 Мала школа саобраћаја
Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
573
K3 Мали отворени програм – развој потенцијала деце раног узраста
УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
574
K3 Моја васпитна група је посебна – документовање дечјег развоја и напредовања у функцији програмирања рада васпитне групе
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
575
K3 Научи ме како, рећи ћу ти лако - подстицање развоја говора деце раног узраста
ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
576
K3 Орхидеја у свету маслачака – веома осетљиво дете у вртићу
ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
577
K3 Певајмо и плешимо у ритму детињства
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, 11300 Смедерево
дана: 2
бодова: 16
579
K3 Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
580
K3 Подршка дечијем развоју и напредовању кроз индивидуализован приступ за децу предшколског узрста и њихове породице
ПУ „Нада Наумовић”, Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
581
K3 Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 21
582
K3 Позитивно васпитање – позитивна дисциплина у вртићу
Удружење за едукацију и тренинге ЦЕНТАР РАЗВОЈ, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
583
K3 Помози ми да урадим сам – унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
584
K3 Практично делатне активности у функцији интелектуалног развоја мале деце
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
585
K3 Превенција агресије и насиља у раном узрасту
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
586
K3 Предшколско дете и класична музика
ПУ „Раковица“, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
578
K3 Предшколско дете јасленог узраста и класична музика
ПУ „Раковица“, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 14
587
K3 Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста
Образовање плус, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
588
K3 Припрема за полазак у школу кроз јачање унутрашњих ресурса деце за ефикасну адаптацију на школске услове
Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 14
589
K3 Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
590
K3 Професионална одговорност запослених у ПУ у функцији подизања квалитета рада, виђена кроз процес реализације инклузије
ПУ "Ђурђевдан", Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
591
K3 Рад са родитељима - едукативне радионице
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
592
K3 Рад у мешовитој узрасној групи кроз призму индивидуализације
ПУ „Наша радост”, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
593
K3 Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент
ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
594
K3 Рани развој деце са сметњама у развоју – практични приступи, подстицање и праћење
Основна и средња школа „9. мај”, Зрењанин, Зрењанин
дана: 2
бодова: 16
595
K3 Самовредновање предшколских установа
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
596
K3 Свако дете снаге има – препознај их и гради на њима!
Савез удружења медицинских сестара ппредшколских установа Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
597
K3 Спортико Змај – јасле – подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста
ПУ „Раковица”, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
598
K3 У свету сенки – водич кроз подршку детету жртви породичног насиља, злостављања и занемаривања
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
599
K3 Уважавање различитости и стварање недискриминативне средине
Помоћ деци, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
600
K3 Уметничка дела у дечијем свету вртић
Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 18
601
K4 Заједно у одрастању - сарадња са породицом
ПУ „Бамби”, Кула, Кула
дана: 3
бодова: 22
602
K4 Наш вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле
ПУ „Чукарица”, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 22
603
K4 Наше јасле као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле
ПУ „Чукарица”, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 22
604
K4 Педагошки саветодавни рад васпитача и стручних сарадника у функцији оснаживања сопствених капацитета
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
605
K4 Породица и вртић – сарадња са породицом
ПУ „Бамби”, Кула, Кула
дана: 1
бодова: 8
606
K4 Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата
ПУ „Врачар”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 14
607
K4 Родитељи као партнери у васпитно-образовном раду
ПУ „Вељко Влаховић”, Темерин, Темерин
дана: 2
бодова: 16
608
K4 Унапређивање добрих модела у комуникацији
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања