logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
340
K1 Веб-портали за припрему и реализацију наставе
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 16
341
K1 Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
342
K1 Едукација из финансијске писмености кроз општеобразовне предмете у основним школама
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
343
K1 Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
344
K1 Како до интерактивног софтвера у настави
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 16
345
K1 Квизом до успешног завршног испита
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
346
K1 Креирање мултимедијалних презентација, анимација и видеа за наставнике
Образовно-методички центар Катедра, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 5
бодова: 20
347
K1 Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања
Гимназија „Свети Сава”, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
348
K2 CLIL аутентични и персонализовани материјали, приступи и технологије – Flipped classroom, KWL, Reflection, OfficeMix, Le
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
349
K2 Kahoot! – учење на длану, и нетачно је тачно
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
350
K2 Kако унапредити процес самоевалуције у настави?
Педагошко друштво Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
351
K2 Kреативна школица успеха – „Момчилов холистички метод”
Удружење Креативни учитељи, Београд, Лештане, Београд
дана: 1
бодова: 8
352
K2 Активирајмо ученике подстицајним задацима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
353
K2 Активнo-оријентисана настава – методе
Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Параћин
дана: 2
бодова: 16
354
K2 Активно – креативно учење
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
355
K2 Активно учење/настава 1: базични ниво
Образовни форум, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
356
K2 Активно учење/настава 2: напредни ниво
Образовни форум, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
357
K2 Активно-оријентисана настава – планирање и припрема
Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Параћин
дана: 1
бодова: 8
358
K2 Акциона истраживања у функцији унапређивања квалитета наставе и учења
Филозофски факултет, Департман за психологију, Ниш, Ниш
дана: 3
бодова: 24
359
K2 Амбијенталном наставом до функционалног знања
Друштво учитеља Крушевца, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
360
K2 Бесплатна виртуелна учионица
Удружење физичара Омега, Ниш, Ниш
недеља: 4
бодова: 32
361
K2 Блог, твитер и фејсбук у настави
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 5
бодова: 30
362
K2 Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала
Удружење наставника ДУГА, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 32
363
K2 Видео лекције – наставна средства савременог образовања
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 5
бодова: 35
364
K2 Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици
Креативна педагогија, Пожаревац, Пожаревац
дана: 1
бодова: 8
365
K2 Гугл апликације за образовање – алати за комуникацију и наставу
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 5
бодова: 24
366
K2 Гугл-апликације за Гугл-генерације
Заједница која учи СаЗнање, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 36
367
K2 Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика
Центар за инструктивне комуникације у образовању Кооордината, Нови Београд, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
368
K2 До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
369
K2 Добра припрема за час - успешан час
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 28
370
K2 Драмске игре у настави
БАЗААРТ, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
371
K2 Дунав учионица на води – образовање за одрживи развој
Удружење О Дунаву - за Дунав, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
372
K2 Електронски портфолио наставника и ученика
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
373
K2 Е-твининг за почетнике – први кораци
Фондација Темпус, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
374
K2 Ефективно подучавање
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
375
K2 Ефикасним учењем до бољих резултата
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
376
K2 Игра: подстицај дивергентног мишљења и маште у настави
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
377
K2 Игре у настави
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
378
K2 Индивидуализација – моја стратегија подучавања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Чачак
дана: 1
бодова: 8
379
K2 Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу
Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
380
K2 Иновативне технике кооперативног учења
ОШ „Михајло Пупин'”, Ветерник, Ветерник
дана: 1
бодова: 8
381
K2 Интеграција, корелација и занимација
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
382
K2 Интегрисана амбијентална настава
Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
383
K2 Интерактивне табле у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
384
K2 Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења – „Потрага за благом“ као наставни и ваннаставни модел рада
Удружење Тим за образовање и културу - ТОК, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
385
K2 Интердисциплинарна амбијентална настава - Завичајна школа наслеђа
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
386
K2 Интеркултурално образовање као инструмент јачања социјалне кохезије у школској средини: приступи, методе, технике
Удружење наставника ДУГА, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
387
K2 Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Фејсбука у настави
Форум педагога, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
388
K2 Интрактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
389
K2 Информатичке мрвице
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
390
K2 Искористи час
Центар за стручно усавршавање, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
391
K2 Истраживање: подстицај за дивергентно и критичко мишљење у настави
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
392
K2 Истраживачки дијалог као подстицај критичког мишљења
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
393
K2 Ка квалитетним етвининг пројектима у циљу унапређења коришћења икта у настави
Фондација Темпус, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
394
K2 Како до ефикасније наставе
Друштво учитеља Крушевца, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
395
K2 Како мислити друкчије: интердисциплинарно и дивергентно
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
396
K2 Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронских часова на Мудл платформи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 2
бодова: 16
397
K2 Квалитетна настава I – Социјални аспекти успешног поучавања и учења
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
398
K2 Квалитетна настава II – Организациони аспекти успешног поучавања и учења
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
399
K2 Квалитетна настава III – Когнитивни аспекти успешног поучавања и учења
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
400
K2 Квизирација – учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије – Модул 1
ПУ „Гимназион”, Чачак, Чачак
дана: 2
бодова: 16
401
K2 Квизирација – учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије – Модул 2
ПУ „Гимназион”, Чачак, Чачак
дана: 2
бодова: 12
402
K2 Колаборативно тестирање – како да ситуација тестирања постане део процеса учења
ОШ „Бранислав Нушић”, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
403
K2 Компетентан наставник између теорије и праксе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
404
K2 Креативност у настави као фактор успешног учења
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
405
K2 Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
406
K2 Методе OUTDOOR наставе – учење у непосредном окружењу
Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
407
K2 Методе и облици ефикасне наставе и учења – базични ниво
Центар за образовање и професионални развој, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
408
K2 Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
409
K2 Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
410
K2 Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
411
K2 Методе наставе и учења
ООШ „Владислав Рибникар”, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
412
K2 Методика примене мултимедија у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
413
K2 Методички оквир учења по принципима образовног туризма
Тренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
414
K2 Мотивација и психолошки принципи учења
Удружење Група МОСТ, Земун, Београд
дана: 2
бодова: 16
415
K2 Мотивација у учењу одраслих
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
416
K2 Мултимедијa у настави и учењу у основној школи
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
417
K2 Настава усмерена на ученика
Основна школа „Светозар Mарковић Тоза”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
418
K2 Нова школа – вишефронтална настава 1
Центар за унапређење наставе Абакус, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 40
419
K2 Организација и реализација интегративне наставе у амбијенталним учионицама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Чачак
дана: 1
бодова: 8
420
K2 Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
421
K2 Отворени задаци: подстицај дивергентног мишљења у настави
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
422
K2 Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави
Центар за образовање и професионални развој, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
423
K2 Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
424
K2 Оцењивање у функцији учења
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
425
K2 Паметне фасцикле – слагалице – да ученик учи, вежба, зна
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
426
K2 Педагошки аспекти платформе за електронско учењe
Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Ниш
недеља: 5
бодова: 32
427
K2 Педагошки водич кроз Мудл 1
Мудл мрежа Србије, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 32
428
K2 Педагошки водич кроз Мудл 2
Мудл Мрежа Србије, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 32
429
K2 Писмо наставнику – учење ученика самоучењу
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
430
K2 Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
431
K2 Подстицање инцијативе у настави (серија Тролист: подстицање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
432
K2 Портфолио ученика - алтернативни начин вредновања
Заједница која учи СаЗнање, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 36
433
K2 Почетак каријере без баријере
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
434
K2 Праћење напредовања ученика у дигиталној учионици
ЕТШ „Земун”, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
435
K2 Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
436
K2 Предузетништво у основним школама
Business Innovation Programs, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
437
K2 Примена дебате као наставног метода у настави и учењу
Отворена комуникација, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
438
K2 Примена елемената школског Монтесори програма као основе за интегративну и амбијенталну разредну наставу
Српска Монтесори асоцијација, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
439
K2 Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
440
K2 Примена онлајн вики алата као дидактичких средстава у настави и учењу
Викимедија Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
441
K2 Примена тестова знања у основној и средњој школи
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
442
K2 Примена формативног и сумативног оцењивања – „Плави дневник“: пример добре праксе
Ваздухопловна академија, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
443
K2 Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
444
K2 Пројектни модел наставе
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
445
K2 Радни листови, креирање по фазама часа
Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Параћин
дана: 1
бодова: 8
446
K2 Развој програма у образовању одраслих
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
447
K2 Савремене методе наставе и наставни материјали
Центар за унапређење наставе Абакус, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
448
K2 Самовредновање у функцији развоја школа/установа
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
449
K2 Слободна зона 2
Добро удружење, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 15
450
K2 Смисао и значај школског оцењивања ученика
Учитељски факултет, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
451
K2 Стратегије коришћења наставних садржаја у развоју читалачке писмености у настави/учењу
Oбразовно креативни центар ДИДАКТА, Нови Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
452
K2 Таксономија у функцији оцењивања
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Вршац
дана: 2
бодова: 12
453
K2 Тематски дан – наставник практичар и истраживач
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
454
K2 Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
455
K2 Тестови знања у функцији оцењивања ученика
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
456
K2 Технике учења
Педагошко друштво Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
457
K2 Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу
Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Параћин
дана: 2
бодова: 16
458
K2 Уз радне листове до више успеха у учењу
Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Параћин
недеља: 5
бодова: 40
459
K2 Унапређење примене тестова знања у настави
Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
460
K2 Управљање и вођење образовне групе одраслих
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
461
K2 Управљање одељењем и наставом путем e-learning-a у ванредним ситуацијама
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 5
бодова: 24
462
K2 Управљање развојним променама у васпитно образовним установама
Учитељски факултет, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
463
K2 Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
464
K2 Учење и како се учи
OШ „Матко Вуковић”, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
465
K2 Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
466
K2 Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
467
K2 Учимо да учимо
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
468
K2 Уџбеник у функцији развоја техника учења ученика и припремању за целоживотно учење
Креативна педагогија, Пожаревац, Пожаревац
дана: 1
бодова: 8
469
K2 Филозофија с децом
Удружење Група МОСТ, Земун, Београд
дана: 2
бодова: 16
470
K2 Функционална примена информационо-комуникационих технологија у настави
Форум педагога, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
471
K2 Часови у функцији знања и примене – ЈА то умем и могу сам
Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
472
K2 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул 1
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
473
K2 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул 2
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
474
K2 Школа за понети
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
475
K2 Школско оцењивање у основној и средњој школи 1
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
476
K2 Школско оцењивање у основној и средњој школи 2
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
477
K3 Диференцирана настава
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
478
K3 ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму
БАЗААРТ, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
479
K3 Изазови интеркултуралног учења и наставе
Центар за производњу знања и вештина, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
480
K3 Интерактивне методе и подстицање ученика
Здраво да сте, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 12
481
K3 Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење - рационално-емоционално бихејвиорални приступ
ОШ„Јелица Миловановић”, Сопот, Сопот
дана: 3
бодова: 24
482
K3 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама
Универзитет Сингидунум, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
483
K3 Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
484
K3 Настава у средњој школи заснована на каријерним циљевима – иновативне наставне методе и технике самоистраживања ученика
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
485
K3 Нова школа – вишефронтална настава у функцији индивидуализације наставе и развоја компетенција за целоживотно учење
Центар за унапређење наставе Абакус, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
486
K3 Обука директора, учитеља и наставника за програм друштвеног и финансијског образовања деце
Помоћ деци, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
487
K3 Обука за примену теста ТИП-1
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 14
488
K3 Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
489
K3 Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 2
бодова: 16
490
K3 Претпоставке успешне наставе
Центар за примењену педагогију, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
491
K3 Примена енигматског квиза у настави
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
492
K3 Примена мотивационих техника у настави
Центар за стручно усавршавање, Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
493
K4 Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
494
K4 Електронске оцене – праћење оцењивања и изостајања ученика путем Интернета
Педагошко друштво информатичара Србије - Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
495
K4 Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу?
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”, Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
496
K4 Лидерство у образовању – управљање образовним институцијама (део 1)
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
497
K4 Лидерство у образовању – управљање образовним институцијама (део 2)
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
498
K4 Настава у облаку
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 5
бодова: 32
499
K4 Од самовредновања до екстерног вредновања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
500
K4 Положај запослених у просвети, правна заштита и улога синдиката
Форум београдских основних школа, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
501
K4 Усавршавањем у установи до професионалне заједнице учења
Друштво учитеља Крушевца, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
502
K4 Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за бољa постигнућа ученика
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања