logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ДЕЦА/УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
281
K1 Обука наставника, васпитача и стручних сарадника за васпитно-образовни рад са децом тражиоцима азила
Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 12
282
K2 Аутизам, да знам шта да радим
Здрав свет за тебе, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
283
K2 Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње - стратегије
Удружење Група МОСТ, Земун, Београд
дана: 2
бодова: 16
284
K2 Дислексије и дисграфије – изазов савременог образовања
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
285
K2 Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе
Ресурсни центар Знање, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
286
K2 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план
Удружење Група МОСТ, Земун, Београд
дана: 2
бодова: 16
287
K2 Инклузија по мери детета
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
288
K2 Лутка у настави и инклузивном образовању
ОШ „Марија Трандафил”, Ветерник, Ветерник
дана: 2
бодова: 16
289
K2 НТЦ и рана музичка стимулација
Удружење музичке уметности Music Art Project, Београд, Beograd
дана: 2
бодова: 16
290
K2 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
291
K2 НТЦ систем учења – развој укупних способности детета
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
292
K2 Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду
ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
293
K2 Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи
Педагошко друштво Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
294
K2 Планирање подршке – педагошки профил, индивидуализација и индивидуални образовни план (ИОП)
Иницијатива за инклузију ВеликиМали, Панчево, Панчево
дана: 2
бодова: 16
295
K2 Практични приступи деци са аутизмом и адхдом
Основна и средња школа „9. мај”, Зрењанин, Зрењанин
дана: 2
бодова: 16
296
K2 Практични приступи деци са дислексијом, дисграфијом и/или дискалкулијом
Основна и средња школа „9. мај”, Зрењанин, Зрењанин
дана: 2
бодова: 16
297
K2 Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у образовни систем
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
298
K2 Социјалне вештине, модификација понашања и структурално учење код деце и особа са аутистичним спектром
ОШ „Антон Скала”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
299
K2 Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце
Помоћ породици, Земун, Београд
дана: 2
бодова: 16
300
K2 Угледни час- прилика за све
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
301
K3 Аутизам и говорно-језички поремећаји
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
302
K3 Вртић као сигурна база: импликације развоја у породицама у ризику за рад у предшколским установама
ДУ „Дечија радост”, Ириг, Ириг
дана: 2
бодова: 16
303
K3 Даровито дете у школи и шта са њим
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
304
K3 Дете са епилепсијом у школи
Хоризонти културе и образовања, Зајечар, Зајечар
недеља: 4
бодова: 24
305
K3 Идентификација и рад са даровитом децом
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
306
K3 Индивидуални образовни план – корак у пракси
Ресурсни центар Знање, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
307
K3 Индивидуални образовни планови - како их правити и примењивати у пракси
Центар за квалитетно образовање, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
308
K3 Инклузивно образовање у пракси – студијска посета школи добре инклузивне праксе
Основна школа „Соња Маринковић”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
309
K3 Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
310
K3 Инклузија деце из спектра аутизма и вршњачка подршка
Друштво за подршку особама са аутизмом града Новог Сада, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
311
K3 Инклузија на делу – практична примена инклузивног модела рада у основној школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
312
K3 ИОП у предшколској установи и његова интегрисаност у план рада групе
ПУ „Бамби”, Кула, Кула
дана: 1
бодова: 8
313
K3 Како до бољих образовних постигнућа и веће социјалне укључености деце на породичном смештaју
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
314
K3 Како открити и покренути даровите
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
315
K3 Компетентан наставник и педагог за инклузију у савременој школи
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
316
K3 Кругови пријатеља – подршка деци са тешкоћама у предшколским установама
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
317
K3 Методичко-радионички поступци у раду са децом са развојним сметњама
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 2
бодова: 16
318
K3 Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања
Основна школа „Соња Маринковић”, Суботица, Суботица
дана: 2
бодова: 16
319
K3 Невербална комуникација у васпитно-образовном процесу
ОШ „Милинко Кушић”, Ивањица, Ивањица
дана: 2
бодова: 14
320
K3 Неуропсихологија у школи – дијагностика и добра пракса приступа деци са сметњама у учењу
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
321
K3 Од игре до успеха – вежбе и игре за усвајање вештина читања и писања
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 5
бодова: 35
322
K3 Партиципација деце у инклузији – заједничка акција деце, родитеља и васпитача
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
323
K3 Подршка образовању деце из сиромашних породица
Црвени крст Ивањица, Ивањица
дана: 1
бодова: 8
324
K3 Рад са децом из маргинализованих група
Педагошко друштво Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
325
K3 Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице
Центар за подршку раном развоју и породичним односима Хармонија - Удружење грађана, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
326
K3 Социјално неприхваћено дете – подршка и интеграција у вршњачку групу
Центар за подршку раном развоју и породичним односима Хармонија - Удружење грађана, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
327
K3 Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
328
K3 Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању
OШ „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун, Земун
дана: 1
бодова: 8
329
K3 Тешкоће у учењу и понашању – препрека или изазов
Удружење грађана Образовни импулс, Бечеј, Бечеј
дана: 2
бодова: 16
330
K3 Учење без дискриминације – улога наставника и школе
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
331
K3 Час по мери детета
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
332
K3 Школа за све – инклузивно образовање
Ресурсни центар Знање, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
333
K4 Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма
ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
334
K4 Јачање капацитета запослених у вртићима и школама у раду са родитељима деце са сметњама у развоју
ПУ „Детињство”, Жабаљ, Жабаљ
дана: 1
бодова: 8
335
K4 Коoперативна настава као облик сарадње и тимске подршке ученицима
Ресурсни центар Знање, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
336
K4 Континуитет у пружању подршке детету/ученику у образовном систему – транзиција деце/ученика у наредни ниво образовања
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
337
K4 Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем
Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања