logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

МАТЕМАТИКА


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
240
K1 Активно оријентисана настава математике
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 28
241
K1 Архимедесов математички прaктикум
Математичко друштво АРХИМЕДЕС, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
242
K1 Државни семинар Друштва математичара Србије
Друштво математичара Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
243
K1 Израда тестова и других облика провере знања из математике
Универзитет у Београду - Математички факултет, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
244
K1 Интерактивна графика у математици и сродним наукама
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
245
K1 Интерактивна настава математике
Електротехнички факултет у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
246
K1 Математика у малом…
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
247
K1 Метакогнитивни приступ у настави математике. Моделирање алгебарских израза.
Друштво учитеља Београда, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
248
K1 Мотивисање и развијање интересовања за учење математике
Математичко друштво АРХИМЕДЕС, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
249
K1 Облици и закони мишљења у настави математике
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
250
K1 Писмени задаци и оцењивање у настави математике
Друштво математичара Србије подружница Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
251
K1 Примена различитих образовних софтвера у реализацији наставе математика
Универзитет Сингидунум, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
252
K1 Програмски пакет Latex и Beamer за припрему наставних материјала из математике
Универзитет Метрополитан, Београд, Beograd
дана: 1
бодова: 8
253
K1 Решавање проблема на математичким такмичењима ученика основних и средњих школа – најчешћи приступи, технике и принципи
Друштво математичара Србије, подружница Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
254
K1 Савремени аспекти примене проблемских задатака у почетној настави математике
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
255
K1 Систематизација градива у настави математике
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
256
K1 Унапређивање наставе математике у средњим школама
Друштво математичара Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
257
K1 Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе
Друштво математичара Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
258
K1 Упоришне тачке у настави математике
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
259
K2 Аргументација и доказивање помоћу дијаграма
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
260
K2 Визуелизација у настави математике
Електротехнички факултет, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
261
K2 Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
262
K2 Групни рад и оцењивање у математици
Удружење Едукациони центар, Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
263
K2 Дидактичко-методска поставка часа математике
Електротехнички факултет у Београду, Београд
дана: 2
бодова: 16
264
K2 Диференцирани приступ настави математике у основној школи
Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
265
K2 Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици
ОШ „20. октобар'”, Нови Београд, Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
266
K2 Кад је лака геометрија и мерење прија
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
267
K2 Како помоћи ученику да савлада математику
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
268
K2 Логичка каузалност у алгебри, геометрији и статистици
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
269
K2 Математичке радионице
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
270
K2 Методичка радионица
Подружница математичара Ваљево, Ваљево
дана: 1
бодова: 8
271
K2 Монтесори приступ у настави математике у нижим разредима основне школе
Монтесори друштво Србије, Суботица, Суботица
дана: 2
бодова: 16
272
K2 Обрада математичких појмова кроз игру - примена конструктивистичке теорије учења
Висока техничка школа струковних студија, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
273
K2 Од реалног проблема преко математике до решења
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
274
K2 Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
275
K2 Примена програмског пакета Mathematica у настави математике
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд
дана: 1
бодова: 8
276
K2 Примена рачунара у настави - Geomatech
Природно математички факултет, Департман за математику и информатику, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
277
K2 Пројектно оријентисана настава математике
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
278
K2 Сингапурска математика – од проблема до решења
Краљевачко друштво учитеља, Краљево, Краљево
дана: 1
бодова: 8
279
K2 Теме из геометрије
Департман за математику и информатику, ПМФ, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
280
K2 Унапређивање наставе математике у млађим разредима основне школе
Друштво математичара Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања