logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ИНФОРМАТИКА


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
188
K1 Flash анимације 1
Образовно-методички центар Катедра, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 5
бодова: 40
189
K1 Flash анимације 2
Образовно-методички центар Катедра, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 5
бодова: 40
190
K1 GIMP слободан софтвер за обраду слика
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 4
бодова: 16
191
K1 Photoshop etide – почетни курс дигиталне обраде фотографије 1 и 2
Образовно-методички центар Катедра, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 5
бодова: 40
192
K1 Web дизајн – HTML, CSS, ЈavaЅcript
Универзитет Сингидунум, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
193
K1 Бесплатни инернет алати за припрему, реализацију и праћење активности учења
Педагошко друштво информатичара Србије – Ниш, Ниш
недеља: 5
бодова: 32
194
K1 Дигитална обрада фотографије 3
Образовно-методички центар Катедра, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 5
бодова: 40
195
K1 Електронски системи учења
Средња техничка школа, Сомбор, Сомбор
дана: 2
бодова: 16
196
K1 Електронски тестови
Средња техничка школа, Сомбор, Сомбор
недеља: 4
бодова: 24
197
K1 Ефикасно вођење педагошке документације
Центар за унапређење наставе Абакус, Београд, Београд
недеља: 2
бодова: 24
198
K1 Е-школа за најмлађе
OШ „Прва војвођанска бригада”, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 4
бодова: 24
199
K1 Закорачите у Linux свет
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 25
200
K1 Значај и примена база података у средњим школама
Факултет за инжењерски менаџмент, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
201
K1 Магија веб-програмирања
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 25
202
K1 Модуларни програм перманентне рачунарске обуке
Средња економско-пословна школа Шабац, Шабац
дана: 3
бодова: 24
203
K1 Напредне технологије у настави
Центар за унапређење наставе Абакус, Београд, Београд
недеља: 2
бодова: 24
204
K1 Од хардвера до веб-сервиса
Заједница електротехничких школа Србије, Ниш, Ниш
недеља: 5
бодова: 30
205
K1 Примена иновативних комуникацијских технологија
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
206
K1 Примена напредног EXCEL-a у образовању
Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
207
K1 Савремена информатичка знања у туристичком и хотелијерском пословању
Универзитет Сингидунум, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
208
K1 Софтвер за педагошку евиденцију наставника и његова примена у пракси
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 25
209
K1 Увод у администрацију система – Windows Server 2012
Универзитет Метрополитан, Београд, Beograd
недеља: 3
бодова: 24
210
K1 Умрежавање рачунара
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 25
211
K1 Унапређење наставе кроз израду wеб портфолија наставника и предмета
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 25
212
K1 Школа будућности: Креативне лекције
Карловачка гимназија, Сремски Карловци, Сремски Карловци
недеља: 4
бодова: 24
213
K2 Алати за креирање интерактивних садрржаја у савременој настави
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Нови Пазар, Нови Пазар
дана: 1
бодова: 8
214
K2 Веб-сајт као алат савремене наставе
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
215
K2 Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за базе података
Јединствени информатички савез Србије - ЈИСА, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 20
216
K2 Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за обраду текста
Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 20
217
K2 Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за презентације
Јединствени информатички савез Србије – ЈИСА, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 20
218
K2 Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ стандардима на примеру програма за таб. калкулације
Јединствени информатички савез Србије - ЈИСА, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 20
219
K2 Израда електронских дидактичких материјала за наставу математике
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Нови Пазар, Нови Пазар
дана: 1
бодова: 8
220
K2 ИКТ на часу
Хемијско-технолошка школа, Суботица, Суботица
дана: 3
бодова: 20
221
K2 Кооперативно oнлајн учење и oнлајн решавање домаћих задатака
Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин, Параћин
недеља: 4
бодова: 24
222
K2 Мобилни свет наставе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
223
K2 Мооdle сервис за E-учење
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
224
K2 Настава на даљину и Web 2.0 технологије у информатичком друштву 21. века
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
недеља: 5
бодова: 24
225
K2 Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
226
K2 Онлајн наставник (креирај-постави-подели)
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
227
K2 Онлајн учење кроз примену мултимедијалних садржаја
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
недеља: 3
бодова: 24
228
K2 Паметна учионица у савременом друштву знања
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
229
K2 Примена слободног софтвера у настави
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 4
бодова: 24
230
K2 Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
231
K2 Учење на даљину уз примену мултимедије
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
232
K4 CAD 2D – Све што је неопходно да знате
Машинска школа „Панчево”, Панчево, Панчево 26101
дана: 1
бодова: 8
233
K4 Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ стандардима за коришћење Интернета
Јединствени информатички савез Србије - ЈИСА, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 20
234
K4 Интернет и ми у сигурној мрежи
ООШ „Владислав Рибникар”, Београд, Београд
недеља: 3
бодова: 16
235
K4 Креирање наставних веб-садржаја коришћењем Joomla система за управљање подацима
Педагошко друштво информатичара Србије – Ниш, Ниш
недеља: 5
бодова: 24
236
K4 Модели комуникације у онлајн окружењу
Центар за унапређење наставе Абакус, Београд, Београд
недеља: 2
бодова: 32
237
K4 Мултимедијални садржаји у функцији образовања
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
238
K4 Парадокси Интернета
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
недеља: 4
бодова: 24
239
K4 Примена Интернета у комуникацији са ђацима – Странице предмета
Универзитет Сингидунум, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања