logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
159
K1 Безбедност ученика у школским објектима
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
160
K1 Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника
Друштво учитеља Новог Сада,, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
161
K1 Деформитети тела код предшколске и школске деце, превенција и корекција
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Нови Пазар, Нови Пазар
дана: 1
бодова: 8
162
K1 Курс прве помоћи – теорија кроз праксу
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
163
K1 Основни курс у пружању прве помоћи
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
164
K1 Унапређивање емоционалног здравља у школи – моћ емоционалне интелигенције
Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
165
K2 Мотивација школске деце као фактор превенције пушења – улоге и задаци наставника
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 28
166
K3 Водич за васпитаче – породица у вртлогу дроге
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
167
K3 Зависност од коцкања и интернета ученика основних и средњих школа
Удружење Центар за васпитање и бригу о деци и омладини и превенцију зависности од коцке и интернета – Адијафора, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
168
K3 Здраво одрастање – програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
169
K3 Златни мост, едукација о репродуктивном здрављу и толеранцији намењена наставницима основних школа
Удружење Скаска, Зрењанин, Зрењанин
дана: 2
бодова: 8
170
K3 Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
Градски завод за јавно здравље Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
171
K3 Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа и тела
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
172
K3 Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља
Основна школа „Бранислав Нушић”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
173
K3 Плесић антистресић – антистрес радионица за децу предшколског и раног школског узраста
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
174
K3 Продужи живот знањем и понашањем
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
175
K3 Репродуктивно здравље младих – шта добар наставник треба да зна
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
176
K3 Сексуална хигијена – основа репродуктивног здравља
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 32
177
K4 Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају
Удружење Креативни учитељи, Београд, Лештане, Београд
дана: 1
бодова: 8
178
K4 Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
179
K4 Заштита репродуктивног здравља ученика од полно преносивих болести – улога наставника у едукацији ученика и родитеља
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 3
бодова: 17
180
K4 Заштита ученика од заразних болести током рекреативне наставе и екскурзија – улога и одговорност наставника
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 23
181
K4 Заштитите своје дете од дрога – обука наставника за рад са родитељима школске деце
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 3
бодова: 21
182
K4 Методе превенције дуготрајног стреса и синдрома изгарања на раду код просветних радника
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
183
K4 Осећати се добро у својој професионалној улози - снаге и ресурси за веће задовољство послом
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
184
K4 Превенција хив инфекције у адолесценцији и улога наставника
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 4
бодова: 26
185
K4 Рано откривање зависности од дрога код школске деце – обука наставника за рад са родитељима
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 5
бодова: 28
186
K4 Тровање храном – улога наставника у препознавању ризика, превенцији и едукацији ученика и родитеља
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 3
бодова: 14
187
K4 У сусрет стресу – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености
ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања