logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
143
K1 Биоетика у учионици
Институт друштвених наука, Центар за биоетичке студије, Београд
дана: 2
бодова: 16
144
K1 Важна питања у настави историје: домети историографије и образовна постигнућа
Удружење наставника ДУГА, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
145
K1 Економија и историја: релевантност економских фактора и догађаја у подучавању историје
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
146
K1 Имплементација стандарда у наставни процес
Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
147
K1 Историја између мита и науке
Едукација за 21. век, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
148
K1 Мултиперспективност у настави историје
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 24
149
K1 Примена ИКТ у настави социологије
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 28
150
K1 Савремена историографија у настави историје. Методички приступ.
Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
151
K2 Иновације у настави друштвених наука
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
152
K2 Медији у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
153
K2 Пет минута феномена – од пројектне наставе до образовног филма
Друга економска школа, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
154
K2 Социолошко истраживање у оквиру пројектне наставе
Центар за развој критичког мишљења, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
155
K2 Учити о Холокаусту
Група 484, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
156
K2 Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
157
K2 Читање медија – разумевање информација – медијско-информационо описмењавање
Новосадкса новинарска школа, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
158
K3 Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице
Гимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања