logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

ВАСПИТНИ РАД


Каталошки бројКомпетенцијеНазивТрајање
6
K1 Јачање професионалне улоге психолога у школи
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
7
K1 Увођење приправника у посао - обука за менторе
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
8
K2 Дебата – кључ који отвара и гвоздена врата
Гимназија „Светозар Марковић”, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
9
K2 ИКТ у реализацији програма професионалне оријентације
Центар Инвентива, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
10
K2 Менторство у примени програма професионалне оријентације и каријерног вођења и саветовања
Центар Инвентива, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
11
K2 Од квалитетног наставника до успешног и задовољног ученика
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
12
K2 Развој комуникацијских вештина применом образовних технологија
Креативна педагогија, Пожаревац, Пожаревац
дана: 1
бодова: 8
13
K2 Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе за стварање позитивне радне атмосфере у учионици
OШ „Стеван Сремац”, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
14
K2 Учимо једни од других – хоризонтално учење у школама и предшколским установама
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
15
K3 Oдељењски старешина у савременој школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 2
бодова: 20
16
K3 Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима
Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
17
K3 Адолесценција: зашто и како? Развијање компетенција за рад са адолесцентима
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
18
K3 Асертивност: на радионици научи, у учионици примени
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
19
K3 Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
20
K3 Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 3
бодова: 24
21
K3 Вештине управљања одељењем: стратегије и поступци за ангажовање ученика, решавање проблема у учионици и успешно учење
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
22
K3 Вештине, знања и технике за превенцију и смањење родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини
Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Cрбије - SRH Србија, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
23
K3 Водич за час одељењског старешине
Образовно креативни центар, Бор, Бор
недеља: 4
бодова: 28
24
K3 Вршњачко насиље и шта са њим?
Центар за младе ФАКТА ЕДУКА, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
25
K3 Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до ненасиља у школи
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
26
K3 Где је нестала одговорност? – Oдговорност као главни фактор успешне партиципације ученика
Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
27
K3 Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш - програм превенције електронског насиља
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
28
K3 Да нам школа буде сигурна
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
29
K3 Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
30
K3 Демократске вредности у пракси образовања
Гимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
31
K3 Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
32
K3 Дискриминација и права детета
Имам идеју, Краљево, Краљево
дана: 1
бодова: 8
33
K3 Етикетирање као облик дискриминације у учионици
ОШ „Сечењи Иштван”, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
34
K3 Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности
Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
35
K3 Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике
Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
36
K3 Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа
Аутономни женски центар, Београд, Beograd
дана: 2
бодова: 12
37
K3 Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности, кроз образовно-васпитни процес
Образовање плус, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
38
K3 Интеркултурно образовање
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
39
K3 Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
40
K3 Кажимо не електронском насиљу
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
41
K3 Како дисциплиновати наше ученике?
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
42
K3 Како помоћи ученицима с проблемима у понашању
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
43
K3 Како развити отпорност ученика на социјалне притиске вршњака
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 3
бодова: 17
44
K3 Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
45
K3 Каријерно вођење и саветовање (КВИС) – од школе до посла
Центар Инвентива, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
46
K3 Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука
Београдска отворена школа, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
47
K3 Каријерно вођење и саветовање у средњој школи
Фондација Темпус, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
48
K3 Кооперативна дисциплина
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
49
K3 Медијска писменост – деца и медијски садржаји
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Чачак
дана: 1
бодова: 8
50
K3 Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто?
Друштво учитеља Београда, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
51
K3 Награда и казна - педагошки избор или нужност
Удружење Креативни учитељи, Београд, Лештане, Београд
дана: 2
бодова: 16
52
K3 Напредовање ученика – резултат тимског рада
Удружење Едупроф, Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
53
K3 Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања
Гимназија „Вук Караџић”, Лозница, Лозница
дана: 2
бодова: 16
54
K3 Наставник као креатор климе у одељењу
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
55
K3 Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Нови Сад
недеља: 4
бодова: 24
56
K3 Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултурност
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
57
K3 Обука наставника и стручних сарадника за образовање ученика за људска права
Удружење Едукациони Центар, Лесковац, Лесковац
дана: 2
бодова: 15
58
K3 Од агресивности до креативности – иновативни приступи проблему насилног понашања деце у вртићу и школи
Центар за умеће родитељства Школа за родитеље, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
59
K3 Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља
Ужички центар за права детета, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
60
K3 Одељенски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи
ОШ „Краљ Петар Први”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
61
K3 Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине
ОШ „Гаврило Принцип”, Земун, Земун, Београд
дана: 1
бодова: 8
62
K3 Одељењски старешина – менаџер и координатор активности у одељењу
Европско удружење наставника Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
63
K3 Оснаживање наставника/васпитача за подршку и развој социјалних вештина и самопоуздања код ученика/деце
Центар за унапређење наставе Абакус, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
64
K3 Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
65
K3 Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
66
K3 Подршка злостављаном детету
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
67
K3 Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља
Имам идеју, Краљево, Краљево
дана: 1
бодова: 8
68
K3 Подршка ученику у кризним ситуацијама
Таргет – Центар за превенцију девијантног понашања код младих, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
69
K3 Појачан васпитни рад са ученицима
ОШ „Краљ Петар I”, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
70
K3 Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе
Школа за основно и средње образовање „Антон Скала”, Стара Пазова, Стара Пазова
дана: 1
бодова: 8
71
K3 Права детета у образовању
Ужички центар за права детета, Ужице, Ужице
дана: 2
бодова: 16
72
K3 Правила у васпитању – изазови или препреке у раду са децом
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
73
K3 Превенција дискриминације и развој толеранције код ученика
Струковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Београд
недеља: 3
бодова: 17
74
K3 Превенција и инклузија кроз форум-театар
ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”, Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
75
K3 Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија
Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
76
K3 Превенцијом против насиља, организовањем интерактиних родитељских састанака
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
77
K3 Примена приручника и ресурс пакета о правима детета у настави
Ужички центар за права детета, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
78
K3 Програм подршке одељењском старешини
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Чачак
дана: 2
бодова: 12
79
K3 Програм позитивног понашања у школи
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
80
K3 Професионална оријентација (ПО): оснаживање младих кроз самоспознају
Центар Инвентива, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
81
K3 Професионална оријентација на преласку у средњу школу
Центар Инвентива, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
82
K3 Развијање социјалних вештина у школи
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
83
K3 Разумевање и примена Индекса – индикатора остварености права детета у образовању
Ужички центар за права детета, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
84
K3 СИДРО – прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
85
K3 Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
86
K3 Улога, задаци и значај одељењског старешине у образовно-васпитном раду
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
87
K3 Умеће одрастања – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима
Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
88
K3 Унапређивање компетенција наставника за примену садржаја из области родне равноправности
Форум педагога, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
89
K3 Утицај школе на подизање васпитне функције породице
ОШ „Филип Филиповић”, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
90
K3 Форум театар у функцији превенције насилног понашања
Центар за развој критичког мишљења, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
91
K3 Школа ненасиља
Центар Азбука за едукацију и пружање психолошке, педагошке и правне помоћи, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
92
K4 Aсертивном комуникацијом до успеха
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
93
K4 Meдијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота
Центар Азбука за едукацију и пружање психолошке, педагошке и правне помоћи, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
94
K4 Алтернатива насиљу
Друштво учитеља Београда, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
95
K4 Ауторитет, та тешка страна реч!
Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
96
K4 Вештина владања собом – асертивна комуникација
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
97
K4 Вештине конструктивне комуникације
Филозофски факултет, Косовска Митровица, Косовска Митровица
дана: 2
бодова: 16
98
K4 Групни процеси и односи у одељењу / васпитној групи, примена социометрије и елемената психодраме
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
99
K4 Дискриминација и механизми заштите од дискриминације
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
100
K4 Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима
Образовање плус, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
101
K4 Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву – упознај и покрени
Креативна педагогија, Пожаревац, Пожаревац
дана: 2
бодова: 16
102
K4 Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
103
K4 Изградња добрих односа као фактор превенције насиља у одељењу /групи
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
104
K4 Изградња тима и вештине комуникације
ОШ „Горња Варош”, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
105
K4 Имамо конфликт, не желимо проблем
Удружење васпитача болничких група Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
106
K4 Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 2
бодова: 16
107
K4 Једноставно, извиђаштво
Тренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
108
K4 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 2
бодова: 16
109
K4 Комуникација без насиља – добра размена
ПУ „Раковица”, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 18
110
K4 Комуникација као професионална одговорност наставника
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
111
K4 Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструнктиван начин
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 1
бодова: 8
112
K4 Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
113
K4 Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља
Педагошко друштво Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
114
K4 Култура превазилажења конфликта
Отворена просветна иницијатива, Јагодина, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
115
K4 Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
116
K4 Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
117
K4 Наставник/васпитач као медијатор
Дом ученика Средње ПТТ школе, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
118
K4 Обука за рад у тиму
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
119
K4 Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика
Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
120
K4 Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију - базични
Центар Инвентива, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
121
K4 Оснаживање наставника за васпитни рад
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
122
K4 Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ
Таргет - Центар за превенцију девијантног понашања код младих, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
123
K4 Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима
Педагошко друштво Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 18
124
K4 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика
Педагошко друштво Србије, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
125
K4 Рад са тешким родитељима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
126
K4 Развој самопоуздања и вештина комуникације
Пета београдска гимназија, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
127
K4 Родитељи – подршка деци за доношење одлуке о избору школе и занимања
Центар Инвентива, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
128
K4 Саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 24
129
K4 Сарадња породице и школе у превенцији вршњачког насиља
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
130
K4 Сви наши идентитети
Центар за етику, право и примењену филозофију, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
131
K4 Стрес у школи - превазилажење, промена
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
дана: 1
бодова: 8
132
K4 Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
133
K4 Тренинг асертивности – вештине успешне комуникације, превазилажења проблемских ситуација и јачањa самопоуздања
Пријатељи деце Чукарице, Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
134
K4 У борби против насиља учествујемо сви - родитељи и ми
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Чачак
дана: 1
бодова: 8
135
K4 Улoгa нaстaвникa и васпитача у прeвeнциjи и прeвaзилaжeњу нaсилнoг пoнaшaњa и кoнфликтних ситуaциja
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 12
136
K4 Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама
Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Београд
дана: 3
бодова: 20
137
K4 Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси
Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
138
K4 Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
дана: 2
бодова: 16
139
K4 Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима.
Институт за педагошка истраживања, Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
140
K4 Успостављање односа поштовања у учионици
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 15
141
K4 Учионица добре воље (УДВ) – школски програм за конструктивно решавање сукоба
Удружење Група МОСТ, Земун, Београд
дана: 3
бодова: 24
142
K4 Школа отворена родитељима
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања